Mantelzorger wel vaker gezien, maar niet gehoord

0
2613

Dinsdag 10 november: Dag van de mantelzorg
Er zit een stijgende lijn in het aantal mantelzorgers dat contact heeft gehad met de gemeente. Uit het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat 49% van de mantelzorgers in contact is geweest met de gemeente. In oktober 2014 was dit nog 37% en in maart 2015 38%. Mezzo is blij met deze groei maar moet helaas ook constateren dat meer dan de helft (51%) van de mantelzorgers nog altijd niet in beeld is bij gemeenten.

De cijfers sluiten mooi aan bij het thema ‘Laat je zien’ van de Dag van de Mantelzorg aanstaande dinsdag. Maar bij het goede nieuws dat mantelzorgers en gemeenten elkaar beter weten te vinden, moet de kanttekening worden gemaakt dat mantelzorgers nog lang niet altijd worden betrokken en gehoord. Uit een selectie van 112 mantelzorgers blijkt dat bijna de helft niet is uitgenodigd voor het zogenaamde keukentafelgesprek waarin de zorg voor de zorgvrager én de ondersteuning aan de mantelzorger wordt besproken. Terwijl in de wet juist is vastgelegd dat mantelzorgers welkom zijn bij dit belangrijke gesprek. Immers, van hen wordt verwacht dat zij meer voor een ander gaan zorgen.

Meer zelf zorgen leidt tot hogere belasting
Dàt mantelzorgers een grotere rol krijgen in de zorg voor een ander blijkt ook uit de peiling. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij zelf meer zorg zijn gaan geven. Helaas geeft een derde daarbij aan dat er geen rekening is gehouden met de wensen en de behoeften van de mantelzorger. Dit kan de reden zijn dat de helft van de ondervraagden zich hierdoor (veel) meer belast voelt en dat die hogere belasting voor ruim 60% tot problemen leidt.

En waar bent u mee geholpen?
Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘Het is echte winst dat de mantelzorger meer in het vizier komt bij gemeenten. De volgende stap is dat er niet over de mantelzorger wordt gesproken, maar met. Bijvoorbeeld door tijdens het keukentafelgesprek aan de mantelzorger te vragen: ‘En waar bent u mee geholpen’. Ik ben er van overtuigd dat wanneer dat gesprek open wordt gevoerd én er rekening wordt gehouden met de mantelzorger, de belasting die de mantelzorger ervaart zal dalen en het vertrouwen in de zorg weer zal stijgen.’ Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat het aantal mantelzorgers dat zich zorgen maakt over de veranderingen in de zorg, nog steeds onveranderd hoog is (bijna 60%).

Dag van de Mantelzorg
Op de Dag van de Mantelzorg organiseert Mezzo een ochtendsymposium. Naast een verdieping van de onderzoeksresultaten wordt gekeken naar wat werkt, met praktische voorbeelden uit vier verschillende gemeenten als het gaat om Vinden van mantelzorgers (Deventer), Verlichten (Haarlem), Versterken (Amsterdam) en Verbinden (Zeist). Tevens zijn er dinsdag op lokaal niveau vele plekken waar activiteiten voor mantelzorgers worden georganiseerd. Ga voor een actueel overzicht naar www.dagvandemantelzorg2015.nl/activiteiten
Infographic_Mantelzorg Monitor Wmo_00001

Nationaal Mantelzorgpanel
In oktober 2015 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als onderwerp ‘Monitor Wmo’. De peiling werd ingevuld door 473 respondenten. Met het Nationaal Mantelzorgpanel wil Mezzo behoeften en meningen van mantelzorgers over actuele vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per jaar bevraagd. Zie voor meer informatie: www.mezzo.nl/resultaten

De feiten over mantelzorg en vrijwilligerszorg

–      Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.

–      Nederland telt 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur.

–      2,6 miljoen mantelzorgers verlenen intensief en/of langdurig hulp.

–      450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast als gevolg van hun mantelzorgtaken.