Voorlichtingsavond toekomstige ouders in Röpcke-Zweers Ziekenhuis

De Saxenburgh Groep organiseert op dinsdag 17 november 2015 samen met kraamzorgorganisaties NAVIVA, de Kraamvogel en BTK-zorg een voorlichtingsavond in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg voor zwangere vrouwen en hun partner. De voorlichting is bedoeld om aanstaande ouders voor te bereiden op de komst van de baby bij een eventuele ziekenhuisopname. Belangstellenden zijn van 20.00 tot 22.00 uur van harte welkom.

Het doel van deze avond is de aanstaande ouders goed te informeren, zodat er uiteindelijk met een goed gevoel op de zwangerschap en bevalling kan worden teruggekeken. Een verloskundige van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en twee gespecialiseerde kraamverpleegkundigen leggen alles rustig en duidelijk uit aan de aanstaande ouders en er is voldoende mogelijkheid om vragen te stellen.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de voorlichting:

  • Wanneer moet ik bellen naar de verloskundige of het ziekenhuis
  • Het verloop van een bevalling
  • Pijnbestrijding rond de bevalling
  • Keizersnede
  • Uitleg over voeding voor de baby

Deze voorlichtingsavond op 17 november is voor alle zwangeren in de regio.

Zwangeren die onder behandeling van een gynaecoloog staan, krijgen daarnaast een uitnodiging voor de avondpoli op maandagavond. Dit is bijvoorbeeld voor vrouwen met diabetes of epilepsie. De verloskundige van het ziekenhuis neemt de tijd om uitgebreid uitleg te geven over onder andere de controles en het aanvragen van kraamzorg.

De voorlichtingavond op 17 november vindt plaats in Brasserie Santé van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg en is gratis toegankelijk.

Belangstellenden voor de voorlichtingsavond op 17 november kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website: www.sxb.nl, Patiënten, Afdelingen/Specialismen/ Gynaec./Verloskunde of door een mail te sturen naar: j.hiddink@sxb.nl

Bron: Saxenburgh Groep