Verscherpt toezicht voor EMC Bosch en Duin in Bosch en Duin opgeheven

De Inspectie voor de gezondheidszorg (hierna inspectie) heeft het verscherpt toezicht bij EMC Bosch en Duin in Bosch en Duin opgeheven. De instelling levert geen zorg meer.

Op 21 april 2015 stelde de inspectie EMC Bosch en Duin onder verscherpt toezicht. Tijdens de periode van het verscherpt toezicht zijn door de bestuurder maandelijks voortgangsrapportages opgesteld. De inspectie heeft meerdere onaangekondigde bezoeken gebracht. Tijdens het onaangekondigde bezoek van 14 oktober 2014 bleek dat er geen operatieve ingrepen meer werden uitgevoerd en werd de inspectie gemeld dat op 13 oktober 2015 officieel het faillissement was uitgesproken.

Nu in en door EMC Bosch en Duin geen zorg meer wordt geleverd houdt het verscherpt toezicht feitelijk op en kan het worden opgeheven.

De inspectie zal indien er nieuwe zorgactiviteiten gaan plaatsvinden deze opnieuw toetsen om te bezien of voldaan wordt aan de geldende kwaliteitseisen.

Bron: IGZ