Uitbraak MRSA in JBZ helemaal onder controle

Uitbraak multiresistente bacterie (MRSA) in Jeroen Bosch Ziekenhuis helemaal onder controle
De afgelopen weken heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch te maken gehad met een uitbraak van de multiresistente bacterie NDM Klebsiella pneumoniae. Voor Kerstmis trok het ziekenhuis de voorzichtige conclusie dat de uitbraak onder controle leek. Nu kan dat met zekerheid gezegd worden. Alle afdelingen waar patiënten hebben gelegen die drager waren van de bacterie zijn in kaart gebracht. Alle patiënten in het ziekenhuis zijn onderzocht en buiten deze afdelingen zijn geen nieuwe patiënten gevonden die drager van de bacterie zijn.

De maatregelen die in de voorgaande weken in het ziekenhuis zijn genomen, blijven nog even van kracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onder isolatiemaatregelen verplegen van patiënten die drager zijn of mogelijk drager zijn.

Het ziekenhuis gaat de komende tijd verder met het onderzoeken van patiënten buiten het ziekenhuis die in een bepaalde periode in het ziekenhuis hebben gelegen. Het ziekenhuis wil graag weten of zij drager zijn omdat dit van belang is als zij opnieuw moeten worden opgenomen. Mochten patiënten de bacterie bij zich dragen, dan moet het ziekenhuis hen in isolatie verplegen.

De bacterie is op zich ongevaarlijk. Mensen kunnen drager zijn zonder er last van te hebben. Bij ernstig verzwakte mensen kan de bacterie infecties veroorzaken en dan met name urineweginfecties. In Nederland komt de multiresistente bacterie NDM Klebsiella pneumoniae vrijwel niet voor.

In totaal heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij 23 patiënten (binnen en buiten het ziekenhuis) de bacterie geconstateerd. Er zijn ongeveer 2.000 patiënten onderzocht. De bacterie heeft bij geen van hen infecties veroorzaakt.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en zo’n 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten binnen het JBZ zijn georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Recente artikelen