Inspecties positief over arrestantenzorg door politie

Array

De Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg zijn overwegend positief over de wijze waarop de nationale politie uitvoering geeft aan de arrestantenzorg in Nederland. De politie voldoet aan de geldende richtlijnen. Wel zijn er op enkele terreinen verbeteringen mogelijk. Dat concluderen de gezamenlijke inspecties in een landelijke rapportage over dit onderwerp.

Het belang van goede arrestantenzorg wordt breed onderkend. De Nederlandse politie heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in de arrestantenzorg en heeft deze functie verder geprofessionaliseerd. Ook het toezicht op de politiecellen is in de afgelopen jaren geïntensiveerd.

De Inspecties zien risico’s op het gebied van veiligheid, de informatiehuishouding en de opleiding en training van het personeel en de medische zorg aan arrestanten. Zo bevelen de Inspecties aan om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen te zorgen voor een goede afscheiding.

Ook is het noodzakelijk arrestanten na een aanhouding zowel mondeling als schriftelijk te informeren over hun rechten en de huisregels. Daarnaast pleiten de Inspecties voor een goede registratie van bijzonderheden en een volledige overdracht van medische informatie aan andere partijen in de strafrechtketen, bij voorkeur via een sluitend geautomatiseerd systeem. Daarbij is het belangrijk dat arrestantenverzorgers weten welke informatie wel en niet mag worden overgedragen.

De Inspecties willen de korpsleiding van de nationale politie met deze rapportage stimuleren de arrestantenzorg in Nederland nog verder te verbeteren.

Meer informatie
Lees het volledige bericht op de website van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Bron: IGZ

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen