Cyclops: veelbelovende nieuwe inhalator

0
1575

Met het uitgangspunt om poederinhalatie simpel, goedkoop, veilig en effectief te maken, heeft Marcel Hoppentocht een nieuwe inhalatortechnologie ontwikkeld met de bestaande Twincer-inhalator (zie afbeelding) als basis. Aanpassing van het ontwerp heeft geresulteerd in een nieuwe inhalator: Cyclops. Deze maakt effectieve toediening mogelijk van antibiotica uit de klasse van aminoglycosiden zonder gebruik te hoeven maken van veel hulpstoffen of complexe bereidingstechnieken.

Hoppentocht beschrijft in zijn proefschrift aspecten van de behandeling van bacteriële infecties via de inhalatie van poedervormige antibiotica. De meeste antibiotica voor de behandeling van infectieziekten in de luchtwegen worden momenteel parenteraal toegediend of pulmonaal via verneveling. Beide methoden hebben grote nadelen die ten koste kunnen gaan van de effectiviteit van de therapie. Verneveling is tijdrovend, mede door het veelvuldig moeten reinigen en desinfecteren van de apparatuur, en voor het gebruik daarvan is stroom of perslucht nodig. Hierdoor, en door de grote afmetingen van het apparaat, zijn vernevelaars voor het dagelijkse gebruik niet gemakkelijk mee te nemen door de patiënt. Vernevel- en injectievloeistoffen zijn bovendien vaak niet goed houdbaar buiten de koelkast en veel patiënten hebben angst voor naalden bij parenterale toediening. In het proefschrift wordt droog poederinhalatie als een veelbelovend alternatief beschreven. Lopende formuleringsonderzoeken ten behoeve van pulmonale toediening van poedervormige antibiotica en strategieën voor de behandeling van tuberculose met dit soort formuleringen worden kritisch getoetst aan de technologische uitdagingen, veiligheid en praktische behoeftes.

Marcel Hoppentocht promoveeert aan de RUG op onderzoek dat hij uitvoerde bij de vakgroep Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van het Groningen Research Institute for Pharmacy (GRIP), waar hij verdergaat als postdoc. Zijn onderzoek werd gefinancierd door TI Pharma, NanoNextNL.
Dry powder inhalation of antibiotics
A promising approach for treatment of infectious diseases

Promotie: M. (Marcel) Hoppentocht, MSc
Wanneer: 05 februari 2016
Aanvang: 12:45
Promotor: prof. dr. H.W. (Erik) Frijlink
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen