‘Cijfers over verwarde personen op straat zijn nog veel hoger’

0
1315

Onderbuikgevoel politie klopt
In 2015 meldde de politie bijna 66.000 incidenten waarbij verwarde personen waren betrokken. Sinds 2011 is een stijging van 65 procent gerapporteerd, maar de werkelijke cijfers liggen nog veel hoger. Dat blijkt uit het artikel van Jeroen van Goor: ‘Spin in het zorgweb. Verwarde personen en de politie’ uit het maartnummer van De Psycholoog, het vaktijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De inzet van zorgcoördinatoren, gekoppeld aan een verbeterde manier van registreren, brengt de werkelijke omvang van de problematiek in kaart, aldus hoofdinspecteur Jurien Zondervan, projectleider OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) binnen de politie-eenheid Noord-Holland: ‘Met de verbeterde registratie kwamen we erachter dat we (…) slechts 40 procent van de werkelijkheid hebben gezien. De cijfers over verwarde personen zijn dus nog veel hoger en dat klopt ook met ons onderbuikgevoel dat het echt een groot probleem is.’ 

Moreel leiderschap
Schendingen van integriteitsnormen, zoals fraude, intimidatie en pestgedrag, brengen veel teweeg op de werkvloer. Leiders zetten immers de toon voor de rest van de medewerkers, maar tegelijkertijd hangt de effectiviteit van hun leiderschap in belangrijke mate af van de percepties die medewerkers van ze hebben. Leonie Heres (Radboud Universiteit) onderzocht welke rol impliciete, a priori verwachtingen van medewerkers spelen bij dergelijke percepties en wat dat betekent voor moreel leiderschap op de werkvloer. ‘Door met medewerkers in gesprek te gaan over het leiderschap (…) kunnen leidinggevenden de verwachtingen van medewerkers enigszins proberen bij te stellen en mogelijk meer begrip creëren voor hun leiderschap.’