Op korte termijn meer gynaecologen geschoold om Essure veertjes te verwijderen

0
2030

Essure is een sterilisatiemethode die sinds 2003 in Nederland wordt toegepast. Inmiddels zijn er waarschijnlijk 25.000-30.000 vrouwen op deze manier gesteriliseerd.
Helaas blijkt dat in de groep vrouwen die met de Essure-methode zijn gesteriliseerd klachten kunnen ontstaan, die in verband worden gebracht met de geplaatste veertjes. Wereldwijd hebben enkele vrouwen bijvoorbeeld een uitgebreide allergische reactie gekregen na het plaatsen van de veertjes. Vaak is het echter niet duidelijk hoe de relatie tussen de klachten en de aanwezigheid van de veertjes moet worden geduid.
Op dit moment vindt de NVOG het van belang dat alle klachten die mogelijk in verband staan met Essure serieus worden genomen en moeten worden onderzocht. Indien de vrouw wil dat de veertjes worden verwijderd, zal hier gehoor aan moeten worden gegeven.
Het verwijderen van de veertjes op zich is geen hele moeilijk ingreep, maar scholing van de gynaecologen is op zijn plaats, omdat anders de veertjes soms incompleet worden verwijderd. Op korte termijn zullen meer gynaecologen worden geschoold in het verwijderen van de veertjes.

Gelukkig is er in Nederland een goede samenwerking tussen de Facebookgroep ‘Essureproblemen Nederland’, de NVOG en enkele gynaecologen met ervaring op dit gebied. Dit heeft er toe geleid dat de informatiefolders over sterilisatie en Essure in het bijzonder zijn aangepast en is de laatste informatie hierin verwerkt (zie ook Meer informatie voor de patiënt over sterilisatie). Vrouwen met klachten worden voornamelijk via de FB-groep (zie www.essureproblemen.info) in contact gebracht met gynaecologen met ervaring op dit gebied. Tot op heden zijn de veertjes bij 180 vrouwen verwijderd.

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de gemelde problemen met Essure de volle aandacht van de NVOG heeft. Tegenover de groep vrouwen met klachten staat een veel grotere groep vrouwen die erg tevreden is met deze vorm van sterilisatie. We moeten zien te voorkomen, dat deze laatste groep vrouwen de indruk gaat krijgen dat ze deze beter kunnen laten verwijderen. Vrouwen die gesteriliseerd willen worden, dienen goed en eerlijk te worden geïnformeerd over Essure en de beschikbare alternatieve methoden van sterilisatie en anticonceptie. Uiteindelijk neemt de vrouw zelf de beslissing.