Mogelijkheden registratie levenloos geboren kinderen onderzocht

Een kind verliezen is intens verdrietig. Voor ouders van levenloos geboren kinderen kan registratie van hun kind van groot belang zijn. Ministers Plasterk (BZK) en Van der Steur (V&J) gaan onderzoeken hoe daarin verbetering kan worden gebracht. Dat spraken zij af met de indieners van een petitie voor registratie van levenloos geboren kinderen.

Het is al mogelijk bij een geboorte van een levenloos kind een speciale akte van de burgerlijke stand op te laten maken. Op die akte worden de geslachtsnaam en de voornaam of voornamen van het kind vermeld. BZK onderzoekt nu of de gegevens van deze akten kunnen worden opgenomen in een landelijke registratie. Die database zou ouders inzage kunnen geven via de digitale overheidsportal MijnOverheid. Niet alleen ouders maar ook organisaties als gemeenten kunnen dan zien dat ouders een levenloos geboren kind hebben.

Daarnaast start V&J een onderzoek naar de formulering van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek. In dat artikel staat dat levenloos geborenen geacht worden niet te hebben bestaan. Gekeken wordt naar een formulering die meer recht doet aan de gevoelens van de ouders. De ministers hebben toegezegd nog voor de zomer de indieners van de petitie te berichten over hun bevindingen.

Bron: Nieuwsbank.nl