Steeds minder tienermoeders

Array

Vergeleken met andere landen telt Nederland weinig tienermoeders. In 2015 kregen 1 574 tienermeisjes een kind, opnieuw minder dan een jaar eerder. Bij meisjes van Antilliaanse en Surinaamse herkomst is het aantal tienermoeders relatief nog altijd wat hoger, maar bij meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst zijn dat er inmiddels ongeveer evenveel als bij autochtone meisjes. Dat meldt CBS.

In 2015 kregen 3,2 op de duizend meisjes onder de twintig jaar een kind. Een jaar eerder waren dit er nog 3,7. Het aantal tienermoeders neemt al jaren af. Sinds 2011 worden jaarlijks minder dan 5 op de duizend meisjes tussen de vijftien en twintig jaar moeder. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren het er nog ruim 20 op de duizend.

Bijna 80 procent van de tienermoeders in 2015 was achttien of negentien jaar en 8 procent was jonger dan zestien. Het aantal tienermoeders is de laatste jaren in alle leeftijdsgroepen gedaald.

Weinig tienermoeders van Marokkaanse en Turkse herkomst
Iets minder dan de helft van de tienermoeders in 2015 had een andere herkomst dan de Nederlandse; bijna 15 procent had een westerse en ruim 30 procent een niet-westerse achtergrond. In al deze groepen is het aantal tienermoeders per duizend meisjes afgenomen. Vooral bij meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst nam dit sterk af, en is het aandeel al enkele jaren vergelijkbaar met dat van autochtone meisjes. Kregen in 2005 nog 11 op de duizend meisjes van Turkse herkomst een kind; tien jaar later waren dat er minder dan twee (1,7). Bij meisjes van Marokkaanse herkomst daalde het van 9,1 naar 2,3, net zoveel als bij autochtone meisjes.

Ook van de tienermeisjes met een Antilliaanse of Surinaamse herkomst worden er nu minder moeder dan in 2005, maar het percentage is nog altijd relatief hoog. In 2015 werden 16 op de duizend tieners met een Antilliaanse herkomst moeder, en 9 op de duizend Surinaamse. Tienergeboorten kwamen ook relatief vaak voor bij meisjes met een Somalische (22 op de duizend), Syrische (30 op de duizend), Poolse (18 op de duizend) of Bulgaarse (ruim 60 op de duizend) herkomst.

Bijna de minste tienergeboorten ter wereld
Het geboortecijfer onder tieners in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. Binnen Europa is het alleen in Zwitserland en Denemarken nog iets lager dan in ons land. Bulgarije en Roemenië kennen de hoogste aantallen tienergeboorten. In 2014 werden in deze landen ongeveer 40 op de duizend tienermeisjes moeder.

Bron: CBS

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen