Blijft het 112, of wordt het 117, het gaat om je leven?

Moet er een apart nummer komen voor patiënten die ineens zorg nodig hebben? Moet het 112 blijven of toch een ander nummer worden? Wordt het 115, het gaat om je lijf? Of misschien 117 als het gaat om je leven?

Het zijn vragen die donderdag opkwamen tijdens het jaarlijkse triagecongres in Zeist. Gerdi Verbeet, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie zwengelde de discussie aan.

De patiënt of zijn vertegenwoordiger moet duidelijk weten waar hij naar toe moet en welk nummer hij moet bellen. Waarom geen landelijke campagne of een jaarlijks bericht van je zorgverzekeraar, je huisarts, je huisartsenpost waarop staat wie je wanneer kunt bellen?

De patiënt die onverhoopt bij een verkeerd loket aanklopt, moet soepel worden doorverwezen naar het juiste loket. Wie bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis aanklopt met een schaafwond, moet naar de Huisartsenpost worden doorverwezen. Dat scheelt flink in de kosten van de pleister.

De Patiëntenfederatie constateert dat er nog teveel onduidelijkheid is. Dat komt de snelheid van de zorg niet ten goede. De patiënt kan zelf ook wat doen. Hij kan zorgen dat alle relevante medische informatie, zoals een bijgewerkt medicatie-overzicht, beschikbaar is voor de zorgverleners.

Bron: NPCF