Reade breidt cliëntenportaal mijnReade uit en biedt de cliënt hiermee belangrijke extra online mogelijkheden

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, gaat met haar tijd mee en biedt cliënten via mijnReade.nl een aantal online mogelijkheden. Vanaf heden is de extra functionaliteit ‘online aanvragen van herhaalrecepten’ toegevoegd voor de cliënten van de polikliniek reumatologie. Met het cliëntenportaal mijnReade zet Reade een stap naar het vergroten van de eigen regie en participatie van cliënten in hun zorgproces en kwaliteit van leven. Het portaal mijnReade is toegankelijk via www.mijnreade.nl en de website van Reade: www.reade.nl.

Reade is sinds 1 juli 2015 gestart met mijnReade. De reacties van zowel de cliënten als medewerkers zijn zeer positief en enthousiast. Cliënten ervaren met name de voordelen van de toegang tot allerlei belangrijke gegevens, zoals bloeduitslagen, waar en wanneer het hen uitkomt. Ook voor behandelaren heeft het een voordeel, omdat er meer tijd overblijft om goede zorg te leveren.

Vanaf heden is het portaal uitgebreid met de functie ‘online aanvragen van herhaalrecepten’
Recepten die eerder door de reumatoloog zijn voorgeschreven kunnen nu 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal aangevraagd worden via mijnReade. Het grootste voordeel is het gemak voor de cliënt. Met deze gratis herhaalservice verloopt het aanvragen van een recept sneller en gemakkelijker.

Over Reade: Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Reade heeft twee hoofdvestigingen en een groot aantal nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Ook wordt specialistische zorg aangeboden in diverse scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Door dit netwerk is de organisatie in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de revalidatiegeneeskunde en reumatologie, en speelt een onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best haalbare kwaliteit van leven te bereiken. Reade is de nieuwe naam voor de organisatie die in ontstaan uit de fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemeninstituut (JBI), en werkt intensief samen met VUmc.

Bron: Reade