Elke patiënt een behandeling op maat

0
2365

We weten tegenwoordig veel meer over hoe kanker werkt. Maar we weten nog niet goed hoe we kanker het beste kunnen behandelen. We kiezen nog steeds een behandeling die voor de meeste mensen met dezelfde vorm van kanker werkt en niet is afgestemd op de individuele patiënt. Het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) probeert hier verandering in te brengen. Door het genetische materiaal, het DNA, in de kanker nauwkeurig te analyseren, kunnen we in de toekomst voor elke patiënt een behandeling op maat aanbieden.

Kanker is een genetische ziekte
De laatste decennia is duidelijk geworden dat afwijkende genen in kankercellen zorgen voor het afwijkende gedrag. CPCT wil van elke individuele tumor de genetische eigenschappen beschrijven. Dit is mogelijk door nieuwe technieken voor het aflezen (sequencen) van DNA (zogenaamde ‘Next Generation Sequencing’-technieken). Op dit moment bepalen we de volledige DNA-sequentie van de tumor. Daardoor bekijken we ook alle genen die coderen voor eiwitten binnen signaleringsroutes en processen. Belangrijk is dat deze signaleringsroutes en processen doelwit zijn voor nieuwe geneesmiddelen, zodat we een relatie tussen genetische markers en therapiekeuze kunnen bepalen. We zoeken binnen deze genen-set naar biomarkers die voorspellend zijn voor respons op therapie en/of overleving. In de toekomst gaan we patiënten includeren in geneesmiddelenstudies op basis van het individuele mutatieprofiel van de tumor. Dit in plaats van de huidige traditionele orgaangerichte onderverdeling.

Op dit moment kunnen we patiënten nog geen gerichte behandeling aanbieden op basis van de genetische analyse. De eerste fase gebruiken we voornamelijk om kennis over interpretatie van ‘sequencing’-resultaten uit te breiden en de logistieke procedure te ontwikkelen. In verschillende prospectieve cohort-onderzoeken zoeken we naar predictieve biomarkers voor respons op nieuwe ‘targeted therapie’ en naar predictieve markers voor chemotherapie-respons.
Het uiteindelijke doel is patiënten voorafgaand aan elke oncologische behandeling te biopteren. Ook willen we, naast traditionele pathologische analyse, ook een beschrijving van de genetische opmaak van de tumor creëren. Gezamenlijk moet deze informatie een beter behandelingsvoorstel opleveren voor de individuele patiënt. Een echt op maat gesneden advies.

Individuele mutatieprofielen als leidraad
Het CPCT maakt gebruik van ‘Next Generation Sequencing’ (NGS)-technologie, gesitueerd in de faciliteit van de Hartwig Medical Foundation (zie Onderzoekstechnieken), om genetische veranderingen in kanker in kaart te brengen. Mutaties in het genoom zijn de basis voor elke vorm van kanker en ontregelen daarmee essentiële processen in de tumor. Op basis van genetische afwijkingen zijn ‘targeted therapies’ ontwikkeld, die aangrijpen op specifieke ontregelde processen. Op deze manier wordt de tumorgroei gestopt met minder bijwerkingen dan de ‘traditionele’ chemotherapie. Het blootleggen van de genetische afwijkingen is daarmee een belangrijke nieuwe stap in het behandelen van kanker. Want daarmee kunnen nieuwe medicijnen worden ontwikkeld. Ook kunnen bestaande medicijnen, die aangrijpen op specifieke afwijkingen in de tumor van een individuele patiënt, meer gericht worden voorgeschreven.

Bron: Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT)