Folfirinox bij alvleesklierkanker verlengt leven

Patiënten met niet opereerbare, nog niet uitgezaaide pancreaskanker hebben baat bij cocktail van chemotherapie
Patiënten met alvleesklierkanker die met Folfirinox worden behandeld, blijven aanzienlijk langer leven. De helft van de patiënten die werden geanalyseerd voor een studie van het Erasmus MC Kanker Instituut, leefde na behandeling nog 24 maanden. Vermoed wordt dat dit circa twee keer zo lang is, vergeleken met de behandeling met de gangbare chemotherapie.  De arts-onderzoekers, Mustafa Suker en Berend Beumer die de studie uitvoerden onder leiding van chirurg-oncoloog Bas Groot Koerkamp, publiceren hun bevindingen in The Lancet Oncology van juni.

Folfirinox is een cocktail van verschillende bestaande cytostatica. Het is een zware chemokuur, met veel bijwerkingen. Uit eerder onderzoek is echter gebleken dat patiënten die met Folfirinox zijn behandeld, een betere kwaliteit van leven ervaren dan patiënten met standaard therapie. Dat komt doordat de kwaliteit van leven ook verslechtert door de tumor zelf. Met Folfirinox wordt de tumor zo terug gedrongen dat patiënten er -helaas tijdelijk- minder last van hebben.

Uit eerder onderzoek bleek al dat patiënten die werden behandeld met Folfirinox significant langer overleefden dan patiënten die met de gangbare therapie werden behandeld. Dit betrof patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. De onderzoekers waren benieuwd naar de resultaten van dergelijk onderzoek bij patiënten die een vergevorderd stadium van alvleesklierkanker hadden, maar geen uitzaaiïngen.

De onderzoekers vonden wereldwijd elf studies naar deze behandeling. De resultaten hebben ze, samen met wetenschappers van toonaangevende centra uit de hele wereld, bij elkaar gevoegd en opnieuw geanalyseerd. Uit de hele groep van 315 patiënten, bleek de helft meer dan 24 maanden te hebben overleefd. Na de behandeling met Folfirinox kon bovendien 28 procent van de patiënten met een niet opereerbare tumor alsnog een operatie ondergaan.

Omdat in deze studie geen rechtstreekse vergelijking kon worden gemaakt met de standaard therapie, kunnen de onderzoekers  niet wetenschappelijk aantonen dat die overleving twee keer zo lang is als na behandeling met het traditionele middel. Maar in eerdere studies naar de standaard behandeling is beschreven dat patiënten in hetzelfde stadium van de ziekte (tumor te groot om te opereren, maar nog  niet uitgezaaid) gemiddeld ongeveer 12 maanden bleven leven.

Dat zou kunnen betekenen dat patiënten op Folfirinox gemiddeld twee keer zo lang in leven blijven. ,,We kunnen dat  nog niet bewijzen, maar het zou me verbazen als dat verschil in een gerandomiseerde studie helemaal verdwijnt,’’ zegt chirurg-oncoloog Bas Groot Koerkamp daarover.

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke kankersoorten. Ongeveer 94 procent overlijdt binnen 5 jaar na ontdekking. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) krijgen circa 2800 mensen jaarlijks de diagnose. Deze kanker geeft over het algemeen pas in een laat stadium lichamelijke klachten. Lichamelijke klachten ontstaan pas als er uitzaaiingen zijn ontstaan, of als de tumor al ver is doorgegroeid. Als de tumor wordt ontdekt, is het meestal te laat voor een operatie en is genezing meestal niet meer mogelijk.

Onder leiding van prof. dr. Casper van Eijck loopt nu een vervolgstudie. Patiënten in deze trial krijgen Folfirinox in combinatie met stereotactische radiotherapie. De vraag luidt natuurlijk of deze groep een nog betere overleving zal laten zien. In en landelijke studie zal ook nog worden onderzocht of Folforinox beter is voorafgaand aan een operatie voor alvleesklierkanker.

Erasmus MC

Recente artikelen