Longpunt: Zin en onzin van het longfunctieonderzoek?

Longpunt Eindhoven organiseert op maandagmiddag 23 mei een bijeenkomst met als thema ‘De zin en onzin van een longfunctieonderzoek’. Vele patiënten met longaandoeningen ondergaan een longfunctieonderzoek. Is meten inderdaad weten? En zo ja, wat vertelt dit onderzoek je dan over je lichamelijke gesteldheid? Verder gaan we ook aan de slag met de digitale vragenlijst van het Longfonds ter voorbereiding op het gesprek met de arts.

Een stafmedewerker astma/COPD van het PoZoB (Praktijkondersteuning Zuid-Oost Brabant) begeleidt de bijeenkomst. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Voor koffie en thee wordt gezorgd.De lezing vindt plaats in het auditorium van Máxima Medisch Centrum, Ds. Th. Fliednerstraat 1 in Eindhoven. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom. De toegang is gratis. Informatie over deze bijeenkomst kunt u krijgen bij mw. R. Dost, telefoonnummer (040) 843 53 07. Aanmelden kan via eindhoven@longpunt.longfonds.nl of via bovengenoemd telefoonnummer.

Kijk voor deze en andere bijeenkomsten ook op www.mmc.nl.

Longpunt Eindhoven
Het Longfonds organiseert samen met Máxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en PoZoB (praktijkondersteuners huisartsen in Zuidoost-Brabant) een baanbrekend initiatief van patiënten voor patiënten: Longpunt Eindhoven. Het Longpunt is een combinatie van een informatiebijeenkomst en lotgenotencontact voor patiënten met een (chronische) longaandoening.