IGZ ontvangt 45 meldingen over zwijgcontracten

0
1318

Stand van zaken zwijgcontracten
Op dit moment heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in totaal 45 meldingen ontvangen over mogelijke zwijgcontracten. Dit betekent niet dat het gaat om 45 afzonderlijke zaken gaat. Meerdere meldingen kunnen over dezelfde casus gaan.
De meldingen gaan over situaties binnen verschillende sectoren in de zorg:

  • Medisch specialistische zorg/ziekenhuizen;
  • Geestelijke gezondheidszorg;
  • Gehandicaptenzorg;
  • Ouderenzorg;
  • Farmaceutische bedrijven.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) neemt met alle melders persoonlijk contact op. De inspectie wil zo veel mogelijk informatie inwinnen en bij voorkeur de contracten inzien. Dit om te kunnen bepalen of de vaststellingsovereenkomst (het zogenaamde zwijgcontract) een ongewenste inhoud bevat. Denk dan vooral aan contracten waarin verplicht zwijgen en/of afzien van een gang naar de tuchtrechter en/of aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen en/of het melden bij de inspectie, staan opgenomen.

Het toezicht van de inspectie heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken. En dit soort contracten staan hier haaks op.

Wat gaat de inspectie voor de melder doen?
Als er sprake is van een ontoelaatbare vaststellingsovereenkomst (zwijgcontract), dan bespreekt de IGZ dit met de melder. In overleg met de melder, wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Dit wordt per persoon en zaak besproken.

Wat doet de inspectie met alle informatie?

De inspectie doet een breed onderzoek. Hiermee wil de inspectie in kaart brengen wat voor soort vaststellingsovereenkomsten er in omloop zijn. We willen weten waar het allemaal speelt. Verder wil de IGZ de resultaten en bevindingen met de beroeps- en brancheverenigingen bespreken, om tot harde afspraken te komen voor de toekomst. Met oog op dit brede onderzoek, gaat de inspectie zorginstellingen ook bevragen hoe zij omgaan met vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast onderzoekt de IGZ of de zwijgcontracten over een mogelijke niet –gemelde calamiteit gaan. Als dit het geval is, dan zal de inspectie hier nader onderzoek naar doen.

Wanneer komt de inspectie met de resultaten van het onderzoek naar buiten?
De IGZ is nu volop bezig met onderzoek naar mogelijke zwijgcontracten. Het kan voorkomen dat er meldingen zijn die om vervolgonderzoek vragen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een niet-gemelde calamiteit. Daarom is het nu nog niet mogelijk om een concrete einddatum aan te geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal de Tweede Kamer mogelijk nog voor de zomer informeren over de eerste uitkomsten en resultaten.

De inspectie wil te allen tijde voorkomen dat melders in de problemen komen. De IGZ is daarom terughoudend als het gaat om het geven van een inhoudelijke toelichting op meldingen en individuele onderzoeken naar aanleiding van deze meldingen.

Melden
U heeft het vermoeden dat u een zwijgcontract heeft getekend? Dan wil de IGZ dat graag weten. U kunt zich melden bij de inspectie. U kunt ook anoniem melden. De inspectie gaat zeer vertrouwelijk met uw informatie om.

Bron: IGZ

BRONIGZ
Vorig artikelActiever afweersysteem vergroot kans op macula degeneratie
Volgend artikelZestig jaar plastische chirurgie in Groningen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.