Geen bewijs voor hersentumoren bij veel mobiel bellen

0
659

Met de snelle toename van mobiele telecommunicatie en draadloos internet groeit ook de bezorgdheid. Heeft de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden gezondheidseffecten? De Gezondheidsraad brengt hierover geregeld advies uit. In het advies dat vandaag uitkomt constateert de raad: er is geen verband bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken.

De Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke literatuur over blootstelling aan radio- frequente velden nauwlettend. Voor dit advies heeft de raad zowel de epidemiologische als de dierexperimentele gegevens op systematische wijze geanalyseerd en heeft daarbij ook nadrukkelijk de kwaliteit van de onderzoeken in aanmerking genomen.
Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewezen verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar het oordeel van de raad onwaarschijnlijk.
Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben.

Ook vindt de raad het belangrijk dat de lopende onderzoeken waarin de gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons op de lange termijn worden onderzocht, door blijven gaan. Het is daarbij van het grootste belang dat in lopende en toekomstige onderzoeken de blootstelling aan radiofrequente velden nauwkeuriger en objectiever wordt bepaald. Dit is des te meer van belang omdat de blootstelling aan radiofrequente velden voortdurend verandert door veranderingen in het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe mobiele telecommunicatiemiddelen.

De publicatie Mobile phones and cancer. Part 3. Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies (nr. 2016/06) is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting. De publicatie is te downloaden van www.gr.nl.