Veelbelovende VUmc-wetenschappers krijgen geld voor nieuw onderzoek

0
811

Vier jonge -onderzoekers hebben een VENI-subsidie van elk 250.000 euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hein van Marle (psychiatrie) krijgt deze beurs voor onderzoek naar het manipuleren van het geheugen tijdens de slaap bij post-traumatische stressstoornis. Susanna Commandeur en Alexander Speer (Medische Microbiologie en Infectiepreventie) ontvangen de beurs voor onderzoek naar het tegengaan van de antibioticaresistentie van de tbc-bacterie. Wieneke Mokkink (Epidemiologie en Biostatistiek) zal de beurs inzetten voor haar onderzoek naar de kwaliteit van meetinstrumenten van (para)medici.

Metingen in de geneeskunde: kies en gebruik de beste uitkomstmaat
L.B. (Wieneke) Mokkink, Epidemiologie en Biostatistiek VUmc

In klinisch onderzoek worden veel meetinstrumenten gebruikt van onvoldoende kwaliteit. De resultaten verkregen met deze meetinstrumenten kunnen onbetrouwbaar en niet valide zijn. Mokkink ontwikkelt richtlijnen om artsen/onderzoekers te helpen het beste instrument te kiezen. Zij richt zich hierbij op tests en prestatiemetingen die door (para)medici worden uitgevoerd.

“Ik ben heel blij met deze toekenning. Nu kan ik methodologisch onderzoek blijven doen om de kwaliteit van meetinstrumenten te verbeteren, en daarmee de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te verhogen.”

Slapend van je trauma af
H.J.F. (Hein) van Marle , Anatomie en Neurowetenschappen VUmc

Post-traumatische stressstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij traumatische herinneringen de basis vormen voor nachtmerries en flashbacks. In dit project wordt onderzocht of het manipuleren van trauma-gerelateerde herinneringen tijdens de slaap die volgt op behandeling, het behandeleffect vergroot.

“Deze VENI-subsidie stelt mij in staat om de behandeling van patiënten met post-traumatische stressstoornis te verbeteren door nieuwe, spannende bevindingen uit het slaaponderzoek, over het manipuleren van geheugen tijdens slaap, toe te voegen aan de huidige behandeling. Dit project is een belangrijke eerste stap in mijn ambitie om slaap te openen als nieuw therapeutisch venster in de psychiatrie.”

TB eet mee
S. (Susanna) Commandeur, Medische Microbiologie en Infectiepreventie VUmc

De tuberculosebacterie slaat vetten afkomstig van de gastheer op als vetbolletjes. Waarom dit gebeurt, is echter onbekend. Wel wordt de aanwezigheid van dergelijke vetbolletjes geassocieerd met antibioticaresistentie, een groot probleem in de strijd tegen tuberculose. Dit project onderzoekt de vorming en de rol van deze vetbolletjes.

“Vandaag de dag sterven er helaas nog steeds meer dan een miljoen mensen per jaar aan tuberculose. Persisterende bacteriën, die vol zitten met vetbolletjes, bemoeilijken genezing van de patiënt omdat ze resistent zijn tegen antibiotica. Deze beurs draagt bij aan het ontrafelen van de eigenschappen van de tuberculosebacterie. Doel is het genereren van betere behandelingen tegen tuberculose.’

Gaten in het harnas van de tuberculosebacterie
A. (Alexander) Speer, Medische Microbiologie en Infectiepreventie VUmc

De tbc-bacterie heeft een opmerkelijk ondoorlaatbare celwand waardoor de meeste antibiotica geen toegang tot de cel krijgen. Echter, het schild kan niet helemaal ondoordringbaar zijn; de bacterie moet ook voedsel verwerven. Dit project zoekt naar de essentiële transporteiwitten die mogelijk de achilleshiel van de bacterie vormen.

“Met deze beurs krijgen we de kans om uit te zoeken hoe essentiële voedingsstoffen erin slagen tot de tuberculosebacterie door te dringen. Hopelijk kunnen uiteindelijk nieuwe therapieën worden ontwikkeld voor patiënten die nu niet behandeld kunnen worden vanwege resistentie van de bacterie.”

De bevindingen uit deze twee onderzoeken naar de tbc-bacterie zullen elkaar versterken.

Bron: VUmc