Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe operatiemethode heupprothese; de voorste benadering

0
804

Op dinsdagavond 30 augustus 2016 organiseert de vakgroep Orthopedie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis een voorlichtingsbijeenkomst over artrose van de heup en de -operatie. De bijeenkomst wordt verzorgd door orthopedisch chirurgen Richard Huijbregts en Nico Bennink. Zij gaan in hun verhaal speciaal in op een nieuwe operatietechniek; de voorste benadering. De bijeenkomst is van 19.00 – 20.00 uur in de voorruimte van het Auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aanmelden is nodig; dit kan via patientencommunicatie@jbz.nl of telefoonnummer (073) 553 65 77.

Bij patiënten met artrose van de heup is het vervangen van het heupgewricht door een prothese soms de beste oplossing. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn 6 orthopedisch chirurgen gespecialiseerd in het uitvoeren van de heupprothese. Jaarlijks opereren zij zo’n 400 patiënten. Richard Huijbregts en zijn collega Nico Bennink hebben zich toegelegd op een nieuwe operatietechniek die de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt in Nederland; de voorste benadering. Bij deze methode wordt de prothese via de voorzijde ingebracht in plaats van via de achterzijde. De voorste benadering is niet voor iedere patiënt geschikt, maar heeft wel belangrijke voordelen. Zo hoeven de spieren rondom het heupgewricht niet losgemaakt te worden. Patiënten herstellen daardoor sneller en bovendien is het risico dat de heup na de operatie uit kom schiet kleiner.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en zo’n 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten binnen het zijn georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Bron: JBZ