Postoperatief gebruik van PICO NPWT verbetert voorspelbaarheid bij wondgenezing

0
987

Smith & Nephew: postoperatief gebruik van PICOTM negatieve wonddruk therapie voor eenmalig gebruik verbetert voorspelbaarheid bij wondgenezing en vermindert complicaties na orthopedische chirurgie.

Smith & Nephew (LSE: SN, NYSE: SNN), het wereldwijde medische technologiebedrijf, kondigt vandaag de publicatie aan van nieuwe klinische bewijzen die betere resultaten aantonen bij patiënten na orthopedische chirurgie.1

Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (Randomised Controlled Trial, RCT) van 220 patiënten die primaire heup- of knievervanging ondergingen, vergeleek het gebruik van PICO, het nieuwe negatieve druktherapiesysteem (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) voor eenmalig gebruik, met standaard wondverbanden op gesloten chirurgische incisies. Het onderzoek vond plaats gedurende een periode van 12 maanden bij The Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust (RJAH), Shropshire, Verenigd Koninkrijk. De resultaten tonen bij patiënten met PICO een significante reductie van de verdeling van wondexsudaat in het verband; het aantal verbandwisselingen en extreme lange verblijven in het ziekenhuis.1

Dhr. Sudheer Karlakki, leidend RCT-auteur en consultant orthopedisch chirurg bij RJAH, verklaart: “Door de invoering van PICO als preventieve maatregel hebben we verwachte wondgenezing na totale heup- en knievervangingsprocedures aan kunnen tonen. Betere wondbehandeling zorgt voor een belangrijke toegevoegde waarde voor ons ziekenhuis, zowel door het verminderen van de bijbehorende kosten van de gezondheidszorg als door het verbeteren van de resultaten en de ervaring van elke patiënt.”

De invloed van postoperatieve complicaties en langdurig wondexsudaat is ernstig en kan leiden tot vertraagd ontslag uit het ziekenhuis, met als gevolg meer zorg- en financiële lasten voor het ziekenhuis.2 De kosten van eventueel extra verblijf in een ziekenhuis in het VK wordt geschat op £ 275,00 per dag per ziekenhuisbed.1 Uit resultaten is gebleken dat het gebruik van PICO ertoe leidde dat de kans dat patiënten langdurig in het ziekenhuis moeten blijven significant afneemt. De studie toonde een kleinere periode en kleinere spreiding van de verblijfsduur (Length of Stay, LOS) bij patiënten bij wie PICO gebruikt werd, in vergelijking tot het standaard verband (1-10 dagen ten opzichte van 2-61 dagen).1

Het gebruik van PICO bij hen die een gewrichtvervanging ondergingen.1, zorgde voor een viervoudige vermindering van het aantal patiënten dat graad 4- niveau van wondexsudaat in het verband ondervond, in vergelijking tot standaard wondverband,

Er was ook een viervoudige afname (van 8% tot 2%) in oppervlakkige complicaties op de plaats van de incisie .1 Een verder voordeel was de significante reductie van het totale aantal verbandwisselingen dat nodig is per gebruiker van PICO. Minder verbandwisselingen kunnen leiden tot meer comfort voor de patiënt en minder belasting voor de verpleging. Rekening houdend met de verminderde LOS voor de studiegroep, minder wondcomplicaties, minder verbandwisselingen en mogelijke kostenbesparingen voor wondverzorging extramuraal als gevolg van verminderde wondcomplicaties bij de studiegroep, zijn de auteurs van mening dat de kosten van PICO te rechtvaardigen zijn.1

“Wondcomplicaties hebben niet alleen gevolgen voor het ziekenhuis, ze kunnen ook een negatieve impact hebben op het herstel van een patiënt,” aldus Helen Griffiths, ambulant verpleegkundige bij RJAH. “Er zijn vaak financiële gevolgen voor het gezin aangezien er een langere priode is waarin niet gewerkt kan worden, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor diens verzorger. Hoge niveaus van wondexsudaat of infecties kunnen ook de oorzaak zijn van schaamte en ongemak, en vaak leiden tot meer angst. PICO kan deze problemen helpen voorkomen door een verbeterde wondgenezing en het toegenomen vertrouwen van de patiënt.”

Hoewel significante voordelen zijn aangetoond voor patiënten in alle demografische groepen, suggereert statistische analyse dat het gebruik van PICO als profylactische maatregel voor het verzorgen van gesloten chirurgische incisies vooral bij patiënten bijzonder geschikt is die worden gecategoriseerd als hoog risico (BMI > 35, ASA > 3 of diabetici).1

De volledige studie is gepubliceerd in Bone and Joint Research in augustus 2016 en is hier beschikbaar:http://www.bjr.boneandjoint.org.uk/content/5/8/328

Dhr. Sudheer Karlakki zal een presentatie geven over de resultaten van de RCT op de Europese Bone and Joint Infection-conferentie in september.

Een volledig persdossier met klinische en productafbeeldingen, video’s en achtergrondinformatie is beschikbaar op http://www.smith-nephew.com/news-and-media/media-releases/news/pico-improves-predictability-in-wound-healing/pico-verbetert-voorspelbaarheid-bij-wondgenezing-/