Overlijden aan virale hepatitis is anno 2016 onnodig

0
903
Sterftecijfer daalt in Nederland niet ondanks goede therapieën

Het aantal mensen dat in Nederland jaarlijks overlijdt aan virale hepatitis blijft stabiel. Ondanks de beschikbaarheid, sinds enkele jaren, van goede therapieën. Deze therapieën bereiken klaarblijkelijk de tienduizenden mensen met een hepatitisinfectie volstrekt onvoldoende. MDL-arts prof. dr. Rob de Man van het Erasmus MC, aanvaardt vrijdag 16 september een leerstoel aan de faculteit geneeskunde die als doel heeft de beschikbare hepatitis therapieën bij de patiënten terecht te laten komen. Want sterven aan hepatitis is onnodig.

Tienduizenden mensen in Nederland hebben een hepatitis B of C besmetting onder de leden. Zo’n besmetting is akelig: patiënten kunnen er erg ziek van zijn en kunnen in de ziektewet belanden. In vijf procent van de gevallen ontaardt een infectie zelfs in leverkanker. Naar schatting overlijden 400 mensen jaarlijks aan hun besmetting.

Inmiddels goede therapie 

Tot een decennium geleden was er geen goed werkzame therapie tegen hepatitis B en C. Maar in 2005 kwam een goed medicijn op de markt tegen hepatitis B. Sinds dat jaar kan ook hepatitis C worden behandeld, met interferon. Sinds 2015 is bovendien een nieuwe, spectaculaire therapie tegen C op de markt, die inmiddels wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Leverschade

Hepatitis C kan met de nieuwe therapie binnen drie tot zes maanden volledig genezen. Eventuele schade aan de lever herstelt zich grotendeels. Patiënten ontwikkelen geen verdere leverschade en ook geen leverkanker meer. Hepatitis B kan met de nieuwe antivirale therapie bijna volledig worden teruggedrongen, bij sommige patiënten is zelfs helemaal geen virus meer waarneembaar. Ook deze patiënten ontwikkelen geen leverschade of leverkanker meer.

Sterftecijfer

Het sterftecijfer aan virale leverziekten en de incidentie van leverkanker laten echter geen enkele daling zien. ,,De therapie komt kennelijk niet bij de patiënten terecht,’’ zegt MDL-arts Rob de Man. ,,Sterfte aan hepatitis B en C is sinds 1996 gelijk gebleven met drie- tot vierhonderd mensen per jaar. Vergelijk dat met sterfte aan HIV en aids in datzelfde tijdvak. Die is gedaald van 350 naar 45 per jaar, die cijfers zijn spijkerhard.’’

Samenwerking

Aan De Man nu de taak om middels onderwijs en onderzoek de naar schatting 68.000 geïnfecteerde mensen voor te lichten over de bestaande therapieën. ,,Ik ga in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg onderzoeken hoe wij deze mensen kunnen bereiken.  De vraag is bijvoorbeeld hoe we kunnen zorgen dat huisartsen en specialisten oud-patiënten terugroepen. We zouden ook risicogroepen kunnen gaan screenen.’’

De Man aanvaardt zijn leerstoel ‘Hepatologie, in het bijzonder primaire levertumoren en de relatie met virale hepatitis’ op vrijdag 16 september om 16.00 uur in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam, op campus Woudestein.

Bron: Erasmus MC