Inaugurele rede: Het Nederlandse zorgsysteem in internationaal perspectief

0
766

Met de NZa-leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’ verbinden de Tilburg University en de NZa  wetenschap en praktijk. Bijzonder hoogleraar  Misja Mikkers richt zich op de werking van de zorgverzekeringsmarkt, het effect van regulering op contracten tussen verzekeraars en aanbieders en het gevolg daarvan op de kwaliteit van zorg, de doelmatigheid van het zorgaanbod en de effecten van innovatieve contractering. In zijn inaugurele rede richt hij de blik op landen om ons heen.

Tilburg University (TiU) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn de leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’ gestart. Het doel van deze leerstoel is om de theorie en de praktijk over dit onderwerp met elkaar te verbinden.

Goede zorg is belangrijk. Een groot deel van onze collectieve middelen geven we uit aan gezondheidszorg. Het is nodig om goed inzicht te hebben in de oorzaken van de snelle stijging van de kosten, de baten van de geleverde zorg en de effectiviteit van beleid. Met de NZa-leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’ verbinden de TiU en de NZa de wetenschap en de praktijk.

Bijzonder hoogleraar
Leerstoelhouder wordt dr. Misja Mikkers. Mikkers is directeur Strategie bij de NZa, en al verbonden aan de Tilburg University. Misja Mikkers: ‘We willen dat burgers kunnen rekenen op goede, betaalbare zorg binnen een redelijke tijd. Het beschikbare geld moet goed worden besteed. Zodat iedereen de beste zorg voor zijn euro krijgt. De kennis en expertise die we opdoen met deze leerstoel draagt daaraan bij’.

Het onderzoek van TiU en NZa richt zich op de volgende onderwerpen:

  • de werking van de zorgverzekeringsmarkt;
  • het effect van regulering op de contracten tussen verzekeraars en aanbieders en het gevolg daarvan op de kwaliteit van zorg;
  • doelmatigheid van het zorgaanbod;
  • effecten van innovatieve contractering.
Onderwijs

Naast het onderzoek geeft de bijzonder hoogleraar onderwijs aan studenten. Hij begeleidt master- en PhD-studenten en geeft colleges op het gebied van marktwerking en regulering in de zorgsector.

Vrijdag 21 oktober, 16.15 uur, aula

Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University

Bron: Tilburg University