Chronische Zorg Congres: kwaliteit en (on)betaalbaarheid

0
924

Chronische Zorg Congres: kwaliteit en (on)betaalbaarheid
Het Chronische Zorgcongres op woensdag 14 december in Utrecht behandelt actuele ontwikkelingen in de kwaliteit en betaling van chronische zorg in Nederland, België, Duitsland en Engeland. Innovatieve (nog niet gepubliceerde) voorbeelden en voorstellen van goede en betaalbare chronische zorg in binnen- en buitenland zullen die dag de revue passeren. Het congres bestaat uit korte voordrachten en flitspresentaties met veel gelegenheid tot vragen stellen. De organisatie is in handen van de Guus Schrijvers Academy.

Tijdens dit congres wordt het nieuwe (Engelstalige) boek van Guus Schrijvers in Nederland geïntroduceerd: ‘Integrated Care: better and cheaper’. In dit boek beantwoordt hij de vraag of het mogelijk is om de gezondheid van mensen te verbeteren en de kwaliteit van de zorg te verhogen door patiënt- en cliëntgerichte geïntegreerde zorg. Bij het beantwoorden van deze vraag heb ik gebruik gemaakt van meer dan 800 relevante studies uit binnen- en buitenland. In mijn lezing introduceer ik een nieuw model voor de geïntegreerde (chronische) zorg.

Ochtendprogramma
Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit:

  • Guus Schrijvers (gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health) geeft een overzicht van innovaties gericht op het verhogen van therapietrouw en medicatieveiligheid als onderdeel van chronische zorg. Daarnaast wordt de betaling van deze innovaties behandeld. Wegen de besparingen op tegen de kosten?
  • Ri de Ridder (directeur-generaal van het RIZIV) vertelt over de experimenten in België waarin regionale politici met financiële prikkels de (chronische) zorg uitdagen om innovatieve stappen te zetten. Wat zijn de eerste resultaten hiervan en wat kunnen wij in Nederland daarvan overnemen?
  • Evert-Jan van Lente (gezondheidseconoom en ambassadeur van de AOK) bespreekt op welke wijze Duitse zorgverzekeraars vernieuwingen in de chronische zorg stimuleren.


Middagprogramma

In het middagprogramma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nick Goodwin (International Foundation of Integrated Care) bespreekt de Clinical Commissioning Groups (CCG’s). CCG’s nemen de rol in van de zorgverzekeraars in Engeland. Een aantal CCG’s koopt ook specifiek chronische zorg in. Bevordert dat de samenhang in het aanbod van chronische zorg?
  • Karlie van Kuijk (VGZ) en Ineke Boxem (De Friesland Zorgverzekeraar) gaan in op de vraag hoe je zorgnetwerken van veelvoorkomende aandoeningen kunt organiseren en bekostigen.
  • Guus Schrijvers introduceert een model voor de geïntegreerde chronische zorg uit zijn nog te verschijnen boek ‘Integrated Care: better and cheaper’.

Het congres eindigt met een plenair debat en de vraag: hoe gaan we verder met de kwaliteit en betaling van de chronische zorg in Nederland?

Flitspresentaties
De voordrachten worden afgewisseld met korte flitspresentaties. Deze gaan over een zorginnovatie op chronische zorggebied of over een nieuwe app, nieuwe software, recent onderzoek of cursus voor de chronische zorg.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers van: thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten, overheidsinstanties en van zorgverzekeraars.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het Chronische Zorg Congres op 14 december 2016 in Utrecht? Klik dan hier. De kosten bedragen tot 9 november € 195,-. Daarna betaalt u € 245,-.

Bron: Guus Schrijvers