Blijven strijden om alcoholmisbruik tegen te gaan

STIVA heeft met belangstelling kennisgenomen van het RIVM rapport: ‘Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen.’ Het is belangrijk dat deze analyse gemaakt is. Uit de analyse valt op te maken dat de grootste kosten voortkomen uit overmatige consumptie. Het is dan ook van groot belang dat overmatige en excessieve consumptie verder wordt teruggedrongen.

Opvallend is dat de doorberekening van maatregelen zoals het beperken van het aantal verkooppunten, sterke verhoging van accijnzen en beperking alcoholreclame nauwelijks effect hebben op de overmatige drinkers en vooral de consumptie bij de toch al matige drinker naar beneden brengen. De effecten van de voorgestelde maatregelen zijn dus teveel vanuit generieke econometrische modellen bekeken, maar hebben niet of nauwelijks effect op excessieve drinkers. Tegelijk raken de maatregelen wel vooral mensen die toch al verantwoord drinken.

Bovendien houden de modellen onder meer geen rekening met grenseffecten, terwijl recente accijnsverhogingen in Nederland hebben geleid tot een stroom van consumenten die in België en Duitsland alcoholhoudende drank aanschaffen, samen met andere aankopen.

STIVA directeur Peter de Wolf: “De branche en de overheid strijden op dit gebied zij aan zij; onze gezamenlijke ambitie is het overmatig en excessief drinken nog verder terug te dringen. Door dat te doen zien we de afgelopen jaren dat het overmatig drinken is afgenomen. Jongeren beginnen op steeds latere leeftijd met drinken en drinken steeds minder. Deze trend moeten we voortzetten.”

De maatregelen die in het rapport worden besproken, zijn in sommige landen al ingevoerd. Zo is in Zweden, Noorwegen en Finland alcoholreclame verboden en bestaan daar zeer hoge accijnzen. De Wolf: “In deze landen is excessief drinken een veel groter probleem dan in Nederland. In Finland doet 37% van de bevolking aan binge drinken. In Nederland is dit met 6% beduidend minder. Dit soort maatregelen helpt dus niet om excessief drinken tegen te gaan.”

De Nederlandse alcoholbranche blijft graag samenwerken met alle betrokkenen. De Wolf: “Het tegengaan van alcoholmisbruik is niet iets dat alleen door de overheid of het bedrijfsleven kan worden bewerkstelligd. Dit moeten we samen doen en STIVA is van harte bereid om de komende jaren nadrukkelijk aan kop te blijven rijden om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van excessief drinken. Diverse eerdere en lopende campagnes tonen aan dat je door samenwerking echt effect bereikt. Denk bijvoorbeeld aan onze BOB-campagne waardoor alcohol achter het stuur steeds minder voorkomt.”

Bron: STIVA – Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen