Overleving na hartstilstand meer dan verdubbeld

Inzet burgerhulpverleners draagt bij aan hogere overleving hartstilstand

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren negentig was de overleving 9 procent, inmiddels is dit percentage gestegen tot gemiddeld 23 procent. Dit is één van de belangrijkste uitkomsten uit een nieuw onderzoek van de Hartstichting: Reanimatie in Nederland 2016. Niet eerder bracht de Hartstichting de omvang van hartstilstanden, reanimatie en overleving in Nederland zo volledig in kaart. De groei van het aantal burgerhulpverleners én hun rol in de hulpverleningsketen hebben hiertoe bijgedragen. Direct reanimeren door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand. Hun kwaliteit van leven na afloop is over het algemeen goed. Ter ondersteuning van directe reanimatie lanceert de Hartstichting vandaag een nieuwe reanimatie-app.

Onderzoek in zes Nederlandse regio’s wijst uit dat drie factoren van grote invloed zijn op de overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis: het hoge percentage omstanders dat start met reanimatie voor de aankomst van de ambulance (in 75% van de gevallen), het aansluiten van een AED en een schokbaar beginritme*. Als er een schokbaar beginritme is, is de overleving gemiddeld 44%. In drie van de zes regio’s werd nader onderzoek gedaan naar de neurologische conditie van de gereanimeerde slachtoffers. Daaruit blijkt dat 90% van hen het ziekenhuis in een redelijke tot goede neurologische conditie verliet.

Levens redden bij een hartstilstand

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Wij zijn blij dat de inspanningen van de Hartstichting en heel veel reanimatiepartners hun vruchten afwerpen. Dat de overleving de afgelopen jaren zo sterk is verbeterd, is uiterst bemoedigend. We zien dat de overleving in regio’s met een hoge dichtheid aan burgerhulpverleners groter is, omdat er snel wordt gestart met reanimatie. Als Hartstichting werken we hier heel hard aan. In een jaar tijd hebben we ruim 50.000 burgerhulpverleners geworven. Toch zijn we er nog niet. We hebben nog 30.000 burgerhulpverleners nodig om slachtoffers van een hartstilstand binnen die cruciale 6 minuten hulp te kunnen bieden. Met name in de Randstad is de dekking nog onvoldoende. Daar blijven we ons voor inzetten.”

Nieuwe app voor ondersteuning bij directe reanimatie

Burgerhulpverleners kunnen hun reanimatiekennis en vaardigheden up to date houden met de nieuwe reanimatie-app van de Hartstichting. De app biedt oefeningen en instructievideo’s, onder meer van borstcompressies en beademing, en informatie over nazorg. De app is voor iedereen te gebruiken, maar niet bedoeld ter vervanging van een reanimatiecursus.

Levens redden bij een hartstilstand

De Hartstichting heeft het doel om iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Jaarlijks kunnen zo 2500 levens worden gered. Om dit te kunnen bereiken, zijn minimaal 170.000 burgerhulpverleners nodig (1% van de Nederlandse bevolking), goed verspreid over het land, die in geval van nood een buurtbewoner direct kunnen helpen. Op dit moment staan 140.000 Nederlanders geregistreerd bij een van de twee oproepsystemen: Hartveilig Wonen en Hartslag Nu.

Over het onderzoek:

Reanimatie in Nederland 2016 Het cijferboek ‘Reanimatie in Nederland’ bevat een bundeling van onderzoeken op het gebied van reanimatie. Een van de onderzoeken (H1) heeft betrekking op de stijgende overleving. Onderzoekers hebben de resultaten van reanimatie uit 6 regio’s in ons land (Breda, Limburg, Noord Holland, Twente, Gelderland-Zuid, Utrecht) gebundeld. Deze zogenaamde gepoolde resultaten leveren uitgebreide informatie over reanimatiekarakteristieken, die onder meer van invloed zijn op de overleving van een slachtoffer van een hartstilstand. Wanneer het expliciet gaat over reanimeren, zijn de cijfers over ambulancepersoneel hierin niet opgenomen.

* Schokbaar beginritme: met een ‘schokbaar beginritme’ wordt het eerst geobserveerde hartritme door AED of ambulance bedoeld. Patiënten met een schokbaar beginritme als eerst geregistreerde ritme overleven veel vaker: gemiddeld 44%. Is er geen schokbaar beginritme, dan is de kans op overleven gemiddeld 3%.

Bron: Hartstichting

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen