Oncologiezorg onder de loep

0
588

Aankomende dinsdag praten vijf centrale partijen in de oncologiezorg over de toegankelijkheid van nieuwe oncologiegeneesmiddelen. Het gaat om NVMO, NVvH, NFK, KWF en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Deze partijen  hebben samen een agenda opgesteld voor de ronde tafel die de Vereniging organiseert over ‘De toekomst van patiëntgerichte oncologische zorg in Nederland’. Tijdens de bijeenkomst worden de Nederlandse knelpunten besproken waarbij de partijen spreken over een concrete, gemeenschappelijke agenda.

Internationaal rapport oncologiezorg

Aanleiding voor de ronde tafel is de publicatie van het rapport Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe 2016’

Hieruit blijkt dat niet alle patiënten in Europa in gelijke mate toegang hebben tot deze nieuwe geneesmiddelen. Financiële aspecten zijn niet voldoende om de toegang te waarborgen, ook andere factoren spelen hierbij een rol, zoals beschikbaarheid van middelen.

De auteurs van het rapport, professor Bengt Jönsson en dr. Nils Wilking van het Zweeds ‘Institute for Health Economics’, presenteren hun bevindingen tijdens de ronde tafel voor de eerste keer in Nederland.

Deelnemers

Deelname aan de Nederlandse ronde tafel is op uitnodiging. Vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten en vertegenwoordigers van ledenbedrijven behoren tot de genodigden. Namens de Vereniging zijn vertegenwoordigers van o.a. AstraZeneca, Janssen, Novartis en Roche aanwezig. Zij hebben het oorspronkelijke rapport ‘Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe 2016’ gefinancierd.

Tien ronde tafels in verschillende landen

De Vereniging organiseert de ronde tafel namens de Europese koepelvereniging Efpia In tien verschillende landen organiseren nationale associaties ronde tafels om met verschillende stakeholders het Zweedse rapport te bespreken. De uitkomsten van deze ronde tafels worden gebundeld in een white paper die op Europees niveau verder wordt besproken.

Bron: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen