ITG krijgt EU-financiering voor zika-onderzoek

Array

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de KU Leuven maken deel uit een groep internationale topinstellingen die met financiering van de Europese Unie onderzoek doen naar het zikavirus. De Europese Commissie maakte afgelopen vrijdag (21 oktober 2016) 45 miljoen euro vrij voor onderzoek naar het zikavirus en andere infectieziekten die door muggen worden verspreid.

Eén van de drie gefinancierde onderzoeksconsortia is ZikaPLAN (Zika Preparedness Latin American Network) waar naast het ITG en de KU Leuven nog 23 instellingen deel van uitmaken. In totaal trekt de EU 11,5 miljoen euro uit voor ZikaPLAN.

Het ITG gaat zich concentreren op seksuele overdracht van het zikavirus en snellere diagnostiek om infecties op te sporen. ITG-onderzoekers proberen een eenduidig beeld te krijgen van hoe lang het zikavirus in sperma aanwezig is (en besmetting via seksueel contact mogelijk blijft). De mug die het virus overbrengt komt in Europa niet voor en daarom is er bij een dergelijke studie bij ons geen risico op verwarring over de manier van besmetting.

ZikaPLAN: 25 onderzoeksorganisaties slaan de handen in elkaar om in Latijns- Amerika het zikavirus te bestrijden en een duurzame reactiecapaciteit bij uitbraken op te bouwen

25 toonaangevende onderzoeksorganisaties en organisaties op het gebied van volksgezondheid uit Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Azie? en Europa ontmoetten elkaar in Recife voor de lancering van het ZikaPLAN (Zika Preparedness Latin American Network). Dit wereldwijde initiatief, een reactie op een Horizon 2020-call van het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie, heeft als doel de uitbraak van het zikavirus en de vele uitdagingen voor onderzoek en de volksgezondheid die deze uitbraak inhoudt, aan te pakken. Het initiatief is een allesomvattende benadering om de zikadreiging aan te pakken door:

 • het aanpakken van kennishiaten en -behoeften in de huidige zikauitbraak met het oog op een beter begrip van de ziekte, het voorkomen van de verspreiding ervan en het informeren van de getroffen bevolking;
 • het opbouwen van een duurzame reactiecapaciteit in Latijns-Amerika voor zika en andere opkomende infectieziekten.

  De impact van de zikauitbraak verraste wetenschappers en volksgezondheidautoriteiten en trof de kwetsbaarste bevolkingsgroepen het hardst. De ernst van de uitbraak en de mutatie van het virus riepen tal van onderzoeksvragen op. Om doeltreffende maatregelen te kunnen nemen, moeten de gezondheidsautoriteiten de ernst van de ziekte en de gevolgen voor volksgezondheid kennen, weten welke interventies de verspreiding ervan kunnen voorkomen en stoppen, en weten hoe men besmette personen het best kan behandelen. Deze nooit geziene zikauitbraak onthulde ook de noodzaak om de plaatselijke capaciteit uit te bouwen: in een aantal regio’s waar het virus heeft toegeslagen, ontbrak de nodige onderzoeksinfrastructuur om de dreiging te begrijpen en snel actie te ondernemen.

  Om deze kloof te overbruggen, zullen de onderzoeksorganisaties in het ZikaPLAN-consortium aan de hand van een reeks klinische studies het verband tussen zika en aangeboren aandoeningen en neurologische complicaties onderzoeken, alsook de pathogenese van ernstige gevallen. Zij zullen niet-vector en vectortransmissie en risicofactoren voor geografische verspreiding onderzoeken, de ziektelast meten en onderzoeken hoe het virus is geëvolueerd door actuele en historische stammen te vergelijken. Het ZikaPLAN consortium zal onderzoek uitvoeren naar nieuwe persoonlijke preventieve maatregelen, innovatie in de diagnostiek en modellering van vectorcontrole, maar ook naar vaccinatiestrategieën om beleidsbeslissingen te ondersteunen. Ook de sociale wetenschappen zullen een rol spelen in ZikaPLAN, dat de beste communicatiestrategieën wil bepalen om de getroffen gemeenschappen op de hoogte te houden.

  ZikaPLAN zal nauw samenwerken met twee andere door de Europese Unie gefinancierde consortia, ZIKAction en ZikAlliance, een Latijns-Amerikaans en een Caribisch netwerk. Dit netwerk zal de bredere problematiek aanpakken van het opbouwen van plaatselijke capaciteit in Latijns-Amerika om snel een grootschalige onderzoeksreactie op nieuwe bedreigingen van infectieziekten voor te bereiden en te lanceren. Het ZikaPLAN zal bijdragen aan de ontwikkeling van een interepidemisch onderzoeksplan, beleidsaanbevelingen, opleidingen, onderzoeksnetwerken en verspreidingsstrategieën, opgezet om de lokale capaciteiten permanent te versterken wanneer de vier jaar van het project zijn verstreken. De drie consortia zullen gezamenlijke organen in het leven roepen voor het wereldwijde beheer van wetenschappelijke programma’s, communicatie, en ethische en juridische kwesties.

Het ZikaPLAN ontvangt een subsidie van 11,5 miljoen euro van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Horizon 2020, onder subsidieovereenkomst nummer 734584.

Over het ZikaPLAN-consortium

Het ZikaPLAN wordt gecoördineerd door een raad van bestuur, bestaande uit Prof. Annelies Wilder- Smith als directeur, die de Universiteit van Umea? vertegenwoordigt, Prof. Eduardo Massad als adjunct-directeur, die de Fundacao de Apoio a Universidade de Sa?o Paulo vertegenwoordigt, en 15 werkpakketleiders van partnerorganisaties. Onafhankelijke ethische, wetenschappelijke en industriële adviesraden begeleiden het geheel.

Het consortium bouwt voort op de expertise van en bestaande relaties in verschillende onderzoeksgebieden die verband houden met Zika en opkomende infectieziekten. De leden komen uit de 5 continenten, met name 13 uit Europa, 8 uit Latijns-Amerika, 2 uit de Verenigde Staten, 1 uit Afrika en 1 uit Azie?.

Leden van het ZikaPLAN-consortium:
 • Associao Tecnica-Cientifica Estudo Collaborativo Latino Americano de Malformacoes

  Congenitas, Brazilie?

 • Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Nederland
 • Fundacao Universidade de Pernambuco, Brazilie?
 • Fundacao de Apoio a Universidade de Sao Paulo, Brazilie?
 • Fundacao Oswaldo Fiocruz, Brazilie?
 • Fondation Me?rieux, Frankrijk
 • Fundacion Universidad del Norte, Colombia
 • Institut Pasteur, Frankrijk
 • Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen, Belgie?
 • Instituto Butantan, Brazilie?
 • Instituto Medicina Tropical Pedro Kouri, Cuba
 • Institut Pasteur de Dakar, Senegal
 • International Vaccine Institute, Republiek Korea
 • Katholieke Universiteit Leuven, Belgie?
 • La Jolla Institute for Allergy and Immunology, VS
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine, VK
 • Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut, Zwitserland
 • The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, VK
 • The University of Liverpool, VK
 • The University of North Carolina at Chapel Hill, VS
 • Umea? University, Zweden
 • Universidad del Valle, Colombia
 • University of Glasgow, VK
 • University of Ulster, VK
 • Queen Mary University of London, VK

  Een website van ZikaPLAN zal binnenkort beschikbaar zijn op het webportaal van The Global Health Network.

Lees meer over de zika-financiering van de Europese Commissie…

 

Recente artikelen