Verbetering ‘Chronische pijnzorg in de regio Nijmegen’

0
767
Radboudumc, CIR Revalidatie, RealHealth en Sint Maartenskliniek werken samen aan verbetering van de ‘Chronische pijnzorg in de regio’

Het Radboudumc, CIR Revalidatie , RealHealth en de Sint Maartenskliniek willen samen zorgen voor een ingrijpende verbetering van de chronische pijnzorg in de regio. De partijen ondertekenden daarvoor een zogenaamde Health Deal. Het doel is te komen tot een aantoonbare hogere gezondheidswinst voor chronische pijnpatiënten, lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten in de regio. Een Health Deal is een nieuwe vorm van samenwerking tussen diverse publieke en private partijen, met als doel te komen tot kwalitatief betere en efficiëntere zorginnovaties die breed toepasbaar zijn. Bedrijven en organisaties werken hierbij samen met de overheid; waarbij een cruciale rol binnen de regionale pijnketen bij de huisarts ligt. De eerste stap binnen de Health Deal is gericht op patiënten met pijnklachten aan de wervelkolom.

In Nederland lijden meer dan 2,2 miljoen mensen aan chronisch pijn. Deze chronische pijnklachten kunnen een forse impact hebben op het dagelijks functioneren van patiënten (niet alleen op fysiek niveau, maar ook op het sociaal-emotioneel welzijn). Ook de impact op de directe omgeving (gezin/partner) kan aanzienlijk zijn. Daarnaast kan chronische pijn leiden tot arbeidsverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Patiënten met chronische pijn hebben regelmatig een versnipperd behandeltraject waarin zij vaak meer dan 10 tot soms wel 25 (zorg)specialisten zien. Hierdoor heerst er veel onzekerheid bij hen en weten zij vaak niet meer waar zij aan toe zijn en wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt. De verwachting is dat de zorgvraag van deze patiënten de komende jaren nog verder zal toenemen. Dit gaat gepaard met hoge maatschappelijke en economische kosten.

Belang samenwerking

Wereldwijd bestaat er vraag naar duurzame oplossingen voor vernieuwing van de zorg. Om duurzame zorg te stimuleren én om de kosten beheersbaar te houden zijn innovatieve oplossingen noodzakelijk. De praktijk is echter weerbarstiger: veel zorginnovaties lopen vast omdat zij moeilijk op grote schaal zijn toe te passen of met meerdere partijen te delen zijn. Om dat probleem aan te pakken, wordt binnen deze Health Deal samengewerkt door diverse zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de Ministeries van VWS en EZ.

Regionale oplossingen

In de regio Arnhem-Nijmegen zullen CIR Revalidatie, Radboudumc, RealHealth en de Sint Maartenskliniek de handen ineenslaan voor een ingrijpende verbetering van de chronische pijnzorg. Het gaat daarbij in eerste instantie om afstemming en samenwerking tussen alle zorgaanbieders in de regio: zodat iedereen weet wie welke behandelingen uitvoert, samen gewerkt wordt aan het verder verbeteren van diagnostiek en behandeling (volgens de zogenaamde ‘zorg standaard pijn’) en afspraken te maken over verwijzingen. In tweede instantie gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke E-health en E-learning toepassingen voor patiënten, maar ook om gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht om een vaste ketenmanager in te zetten, die de patiënt kan ondersteunen en om sneller de juiste behandelaar te vinden en te komen tot een zorgprogramma op maat.

Hogere gezondheidswinst

Het doel van alle genoemde maatregelen is te komen tot een aantoonbare hogere gezondheidswinst voor chronische pijnpatiënten en 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten. De patiënt staat hierbij steeds centraal. Het is namelijk van groot belang dat de patiënt de eigen regie kan voeren over zijn of haar eigen zorgproces, vanwege de grote fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het hebben van chronische pijn met zich meebrengt. De patiënt kan zo ook meer invloed uitoefenen op de keuzes voor behandeling zodat deze optimaal aansluiten bij de eigen situatie en gezondheidsdoelen.

Lees hier de volledige tekst van het Convenant Health Deal ‘Chronische Pijn.’

Bron: Radboudumc

Vorig artikelUMC Utrecht onderzoekt procedurefout in fertiliteitskliniek
Volgend artikelAanwijzing voor Artsenpraktijk voor Manuele Geneeskunde in Katwijk
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.