Psychosociale klachten bij hartziekten vrouwen

0
1849
Paula Mommersteeg: psychosociale klachten bij hartziekten

Dr. Paula Mommersteeg, ontvangt de subsidie van ZonMW en de Hartstichting als onderdeel van het kennisprogramma Gender en Gezondheid. Het project is getiteld: From gender-sensitive psychosocial factors to diversity in incidence and outcomes of ischemic heart disease: a systematic review and meta-analysis. 

Paula en haar team gaan de komende anderhalf jaar voor vrouwen en mannen in kaart brengen wat het risico is van psychosociale klachten op het ontwikkelen en verergeren van hartziekten. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Psychologische klachten als depressie en angst komen twee keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen.

Psychologische klachten of stress verergeren hartziekten

Er zijn veel wetenschappelijke studies die aantonen dat psychologische klachten en stress bijdragen aan het ontwikkelen en verergeren van hartziekten. Het is niet duidelijk of vrouwen met psychologische klachten of stress een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen en verergeren van hartziekten. Deze subsidie stelt de onderzoekers in staat bestaande kennis bij elkaar te brengen in een meta-analyse review. Deze meta-analyse kan vervolgens gebruikt worden om gerichter nieuwe onderzoeken op te zetten, of voor het aanpassen van richtlijnen.

Mede projectleider is cardioloog prof. dr. Angela Maas (Radboud UMC), en mede-aanvragers van dit project zijn prof. Wijo Kop en drs. Paul Lodder (MKP, Tilburg University), prof.dr. Jos Widdershoven (Cardioloog, Tilburg University en Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis), en dr. Suzette Elias-Smale (Cardioloog, Radboud UMC). Er zal een junior onderzoeker op het project aangesteld worden.

Angststoornissen bij vrouwen

Marrie Bekker, hoogleraar Klinische Psychologie, ontvangt de subsidie voor het onderzoek getiteld: ‘Examining sex differences in CBT effectiveness for anxiety disorders, and explaining and tackling their high prevalence in women: A meta-analysis, and a systematic review focused on gender, ‘vulnerability in affiliation’, and ‘implementation option’.

Uitgangspunt van het project is het feit dat 1 op de 5 mensen eens in hun leven lijdt aan een angststoornis. Bij vrouwen komt een angststoornis tweemaal zoveel voor als bij mannen.

Kennis over genderaspecten van angststoornissen is nog gebrekkig, gefragmenteerd en mist een theoretisch kader dat het veelvuldig voorkomen van angststoornissen bij vrouwen begrijpelijk maakt. Bovendien is de behandeling (veelal cognitieve gedragstherapie) gender-neutraal. Onbekend is of er sekseverschillen zijn inzake de effectiviteit van de behandeling. Additioneel doel van het project is te onderzoeken in hoeverre de kennis geschikt is in de preventieve behandeling van angststoornissen.

Mede-aanvragers zijn drs. Laura Kunst (aio), dr. Joyce Maas (post-doc), prof. dr. Marcel van Assen (MOT) en prof. dr. Ton van Balkom (psychiater, hoofd angstpoli, GGZ InGeest, Amsterdam).

Alliantie Gender en Gezondheid

Onlangs verwierf Marrie Bekker als lid van de Alliantie Gender en Gezondheid tevens een projectbijdrage van WOMEN Inc, dat door het ministerie van OCW wordt ondersteund. Voor het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ gaat Marrie de sekse- en gendergerelateerde GGZ-kennis integreren in 46 ‘zorgmodules’. Deze veelal stoornisspecifieke zorgmodules vormen de nationale kwaliteitsstandaarden voor de diagnostiek en behandeling binnen de GGZ. Dit project betekent een grote stap voorwaarts in het realiseren van gendersensitieve geestelijke gezondheidszorg. In het project werkt Marrie samen met dr. Liesbeth Hallers-Haalboom (postdoc) en drs. Sanne van Nieuwenhuijze (junior onderzoeker), die sekse- en gendergerelateerde kennis implementeren in Nederlandse master- en postacademische opleidingen relevant voor de GGZ.

De Gemeente Amsterdam heeft Marrie Bekker gevraagd om het onderzoek naar de toegankelijkheid en kwaliteit van de GGZ voor Amsterdammers met een migrantenachtergrond, (erkende) vluchtelingen en asielzoekers, een vervolg te geven.

Dat onderzoek deed Marrie destijds samen met o.a. drs. Gabriela Sempertegui (GZ-psycholoog, buitenpromovenda).

Bron: Tilburg University