“Radiotherapie en immunotherapie: het perfecte partnerschap

0
1361
Bron: Shutterstock

Het algemene doel van deze dissertatie was het onderzoeken van de systemische anti-tumor effecten van bestraling in combinatie met immuuntherapie (L19-IL2). Recentelijk is aangetoond dat tumor bestraling een immuun reactie initieert en L19-IL2 heeft de potentie deze anti-tumor immuun reactie gericht bij de tumor te versterken. In deze dissertatie laten we zien dat bestraling plus L19-IL2 in een sterke immuunreactie tegen de tumor resulteert, met langdurige genezing in bepaalde tumormodellen. De opgewekte immuunreactie heeft zelfs effecten op tumoren buiten het bestralingsgebied en kan nieuwe tumorvorming voorkomen. Deze resultaten hebben geleid tot een fase I klinische studie.

“Radiotherapy and immunotherapy: the perfect partnership”
Donderdag 9 maart, 12.00 uur
Promotor: prof.dr. Ph. Lambin
Co-promotores: dr. L.J. Dubois, dr. A. Yaromina
Bron: Universiteit Maastricht