De infrastructuur voor innovatief samenwerken

Verbinden. Over de muur kijken. Netwerken. De toverwoorden van de bijeenkomst die de acht decanen van de umc’s op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden organiseerden. Een jaarlijks terugkerend evenement, de ene keer in Brussel georganiseerd, de andere keer in Den Haag. Niet in de laatste plaats om de band met beleidsorganisaties te verstevigen. Beleidsmedewerkers van voor de umc’s relevante ministeries van VWS, OCW en EZ schoven aan bij een tiental presentaties en namen deel aan de aansluitende discussies.

Centraal tijdens de bijeenkomst stonden urgente maatschappelijke uitdagingen zoals de betaalbaarheid van de zorg, de toename van het aantal chronisch zieken én gezondheid als belangrijk nieuw uitgangspunt. De Onderzoeksagenda naar Sustainable Health, die voortborduurt op de Nationale Wetenschapsagenda laat zien hoe de umc’s wetenschap en onderzoek inzetten om geschetste problemen het hoofd te bieden. Interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de muren van de umc’s staat daarbij voorop. De prioriteiten gezondheidszorgonderzoek, preventie en regeneratieve geneeskunde passeerden de revue. Evenals de voor de umc’s kenmerkende verwevenheid tussen onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg; subliem geïllustreerd aan de hand van zeldzame aandoeningen.

Infrastructuur

Voor alle aandachtsgebieden van de umc’s is een goede nationale infrastructuur essentieel. Of het nu gaat om expertise voor de opbouw van een goed onderzoek, methodologische ondersteuning, kennis van databases en verwerking van gegevens of gebouwen, apparaten, data, biobanken én alle hiermee samenhangende onderlinge verbanden en afspraken. Onderzoek met grote hoeveelheden data, waar uiteindelijk beperking van de kostenstijging in de zorg behaald kan worden, hangt op een stevige infrastructuur. Omdat het een voorwaarde betreft waar niemand tegen kan zijn, riepen de decanen op hieraan steun te geven. Als lid van de kenniscoalitie en medeondertekenaar van het Nationaal Plan Open Science onderstrepen de umc’s het belang dat zij hechten aan een optimale infrastructuur.

Samenwerken

Regionale samenwerking tussen ouderen, onderzoekers en diverse partijen op gebied van wonen, welzijn en zorg, vormt de basis van het succes van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Samen optreden heeft inmiddels ook al vergaand vorm gekregen binnen regeneratieve geneeskunde. Gezondheidsfondsen, ministeries, regionale overheden, de topsector LSH, umc’s en universiteiten geven eind maart 2017 gezamenlijk de aftrap voor RegMed XB. Overigens was regeneratieve geneeskunde ook het onderwerp van een reguliere masterclass, gericht op beleidsvoorbereiding, die de NFU voor VWS verzorgde.

Op het vlak van preventie ontwikkelt een taskforce een landelijke agenda voor wetenschappelijk preventieonderzoek. Brengt zij bestaande initiatieven bij elkaar en stelt een onderbouwing, uitwerking en bestedingsplan op voor vereiste investeringen. Want naast het initiëren van nieuwe vormen van samenwerken wordt ook gezocht naar nieuwe manieren van financiering van onderzoek.

Onderwijsinnovatie

Een van de sprekers gaf aan dat je ontdekkingen niet kunt bestellen, maar wel kunt stimuleren. Een goede opleiding is daarvoor cruciaal. Zo ontmoeten in de opleiding klinische technologie Newton en Darwin elkaar en wordt de ingenieur in nauw contact gebracht met de arts. Bovenal is de opleiding tot medisch specialist hoe dan ook bron van een kentering in de patiëntenzorg. Want leek vroeger de hoogleraar met zijn discipline centraal te staan, tegenwoordig vormt de klacht van de patiënt het uitgangspunt in de opleiding. Niet alleen de professor ‘legt uit’, maar het hele umc helpt mee bij de vorming van de arts van de toekomst. Patiëntcontact voert van meet af aan de boventoon. Op weg naar zorg met werkelijk toegevoegde waarde voor de patiënt.

Bron: NFU

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen