Hartstichting: hartfalen wordt onvoldoende herkend #HeartFailure

Het weekend van 5 t/m 7 mei staat in het teken van de Europese Heart failure Awareness Days. De Hartstichting vraagt daarom aandacht voor het eerder herkennen van de signalen van hartfalen door mensen met een verhoogd risico proactief te informeren over de symptomen van hartfalen. De Hartstichting roept zorgverleners, andere gezondheidsfondsen en gezondheidswebsites op om de informatievoorziening voor mensen met een verhoogd risico op hartfalen te verbeteren, zodat de klachten eerder worden herkend en erger leed voorkomen kan worden.

Hartfalen betekent dat het hart niet in staat is voldoende bloed door het lichaam te pompen. De hartspier is dik en stijf geworden of het hart kan niet meer goed samentrekken. Mensen zijn vermoeid, kortademig, hebben minder energie en kunnen bij inspanning niet snel herstellen. Omdat deze symptomen ook voorkomen bij diabetes of COPD worden ze vaak niet herkend als een signaal van hartfalen.

Hartfalen

Cardioloog Rudolf de Boer, voorzitter van de Hartfalen werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, ziet steeds vaker patiënten met hartfalen, waarbij de klachten in eerste instantie toegeschreven worden aan COPD (chronische bronchitis of longemfyseem), diabetes, hoge bloeddruk of overgewicht: ‘na onderzoek blijkt dan dat de klachten worden veroorzaakt doordat het hart niet goed meer pompt. Daarin schuilt ook het gevaar: hartfalen wordt dan niet of pas in een laat stadium herkend. Het gevolg is dat de pompwerking niet alleen harder achteruitgaat maar ook de kwaliteit van leven afneemt. Om hartfalen eerder te herkennen is betere voorlichting dus echt noodzakelijk’.

Omvang in Nederland

Naar schatting leven er bijna 142.000 mensen met hartfalen in Nederland*. 60% van hen is vrouw, 40% is man en 88% is ouder dan 65 jaar. Vooral mensen van 60 jaar en ouder moeten daarom alert zijn op hartfalen. Jaarlijks krijgen 26.500 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen. Ook worden er jaarlijks 29.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met hartfalen. Dit aantal is nagenoeg gelijk voor mannen en vrouwen: ieder zo’n 14.500 opnamen.

‘Hartfalen is helaas niet te genezen maar door vroegtijdig opsporen en adequate doorverwijzing tussen huisarts en cardioloog kunnen we het groeiend aantal mensen met hartfalen beter van de best mogelijke zorg voorzien’, aldus Petra van Pol, programmadirecteur NVVC Connect, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

*Cijfers, afkomstig van de Hartstichting.

Bron: Hartstichting

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen