Geen onderzoek naar herkomst gezondheidsbedreigende tijgermuggen in Veenendaal

0
698

Nadat vorige zomer op tal van plaatsen in Veenendaal gezondheidsbedreigende tijgermuggen opdoken, riep dat bij velen de vraag op waar die vandaan kwamen. Ook de plaatsvervangend directeur-generaal Volksgezondheid vroeg het zich af. Toch heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid hier nooit een onderzoek naar laten uitvoeren, hoewel vlakbij de vindplaatsen een bandenbedrijf gevestigd is. Een en ander blijkt uit documenten die door ministerie openbaar zijn gemaakt, na een verzoek van het platform Stop invasieve exoten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

“Ik ben benieuwd hoe die muggen daar komen. Maar ook wie ze daar ontdekt heeft,” zo schrijft de plaatsvervangend directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS in een mail, kort nadat hij op 11 augustus vorig jaar door een medewerker op de hoogte was gesteld van de eerste vangsten van tijgermuggen in de wijk Dragonder-Noord in Veenendaal.

Herkomst achterhalen

“Waar de muggen vandaan komen is nog niet bekend, en de vraag is of het ook lukt om dat te achterhalen” zo wordt even later door een medewerker in een mail opgemerkt.

Toch heeft minister Schippers nooit de opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de herkomst van de exotische muggen, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid omdat ze tal van virusziekten kunnen verspreiden zoals zika, dengue en chikungunya. Dat stelt de stichting platform Stop invasieve exoten, die in  haar Wob-verzoek uitdrukkelijk had gevraagd naar documenten over een dergelijk onderzoek.

Geen onderzoek gedaan

“Het is niet voorstelbaar dat er een onderzoek zou zijn uitgevoerd zonder dat daar in enig document melding van zou zijn gemaakt. Uit feit dat er in geen enkel document wordt gerept over de uitvoering van zo’n onderzoek, moet dan ook worden geconcludeerd dat zo’n onderzoek nooit is gedaan,”aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform.

“Het is onbegrijpelijk dat er nooit een onderzoek is uitgevoerd naar de herkomst van de tijgermuggen. Want zo lang de bron niet wordt opgespoord en aangepakt, is de kans groot dat de muggen in Veenendaal blijven opduiken en zich wellicht verder gaan verspreiden. Vlakbij die woonwijk bevindt zich bijvoorbeeld een bandenbedrijf. Dat zijn bekende potentiële bronnen van introductie en verspreiding van tijgermuggen. Waarom is daar geen onderzoek uitgevoerd? Een filiaal van hetzelfde bedrijf (in Weert) vormt kennelijk een zodanig risico, dat die een convenant heeft ondertekend om preventieve maatregelen te nemen en regelmatige controles toe te staan. Bekend is dat tussen filialen van bandenbedrijven regelmatig banden worden uitgewisseld.”

Het besluit op het Wob verzoek, inclusief de openbaar gemaakte documenten, is te downloaden via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2017/05/09/besluit-op-wob-verzoek-naar-informatie-over-tijgermuggen. De aangehaalde teksten zijn te vinden in documenten 2 en 3.

Het convenant dat door een aantal bandenbedrijven getekend m.b.t. de invoer en verspreiding van tijgermuggen, is te downloaden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-35197.html

Wilfred Reinhold

platform Stop invasieve exoten