M/V-verschillen in gezondheidszorg op de kaart

0
1379
M/V-verschillen in gezondheidszorg op de kaart: “Kennis vergroot, nu naar toepassing in de praktijk” Koningin Máxima neemt rapport over de effecten van 5 jaar gendersensitieve zorg in ontvangst

In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima stemden tijdens het congres Gender & Gezondheid vanochtend verschillende sleutelfiguren uit de gezondheidszorg in met de ‘gender agreement’. Hiermee verklaarden zij zich actief in te blijven zetten voor gendersensitieve gezondheidszorg. Het is volgens WOMEN Inc. nu tijd om de omslag naar de praktijk te maken, zodat kennis daadwerkelijk terecht komt in de spreek- en behandelkamer. De acties van WOMEN Inc. en de Alliantie Gender & Gezondheid leverden een enorme impuls van kennis op over man-vrouwverschillen in de zorg. Hoewel er inmiddels veel partijen aan de slag zijn, is het nog niet overal in de gezondheidszorg doorgedrongen. Vandaag wordt gekeken hoe nieuwe kennis goed overgebracht kan worden naar de werkvloer, het publiek, de arts en de patiënt.

Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc., ziet dat de geldende norm nu echt wordt doorbroken: “Het wordt duidelijk dat er niet langer één norm kan worden gebruikt in de gezondheidszorg, maar dat iedere patiënt anders is. Dit zorgt -en zal zorgen- voor een enorme omslag in de gezondheidszorg. Daarom ligt de focus het komende jaar volledig op het toepassen in de praktijk. We zien dat er veel partijen in beweging zijn en we willen alle partijen uitdagen hierin innovatieve projecten met ons op te starten.”

Minister Edith Schippers, van Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vindt dat er in de gezondheidszorg veel meer aandacht moet zijn voor de verschillen tussen mannen en vrouwen: “Samen met WOMEN Inc. en de Alliantie Gender & Gezondheid zijn we al echt verder gekomen: er komt meer onderzoek naar wat vrouwen nodig hebben in de zorg en ook in de medische opleidingen wordt meer over dit onderwerp gesproken. Het is een begin. Vandaag maken we de balans op: waar staan we en hoe gaan we verder. Het is ongelofelijk belangrijk dat we er samen bovenop blijven zitten. Zodat de kennis die nu beschikbaar komt, doordringt in elk curriculum, in elke spreekkamer en in elke behandelkamer. Zodat iedereen, man of vrouw, kan rekenen op dezelfde kwaliteit van zorg.”

Doorbraken en doorstart

Doorbraken van de afgelopen jaren die onder meer gepresenteerd worden zijn: de opname van genderverschillen in de curricula van het medisch en GGZ-gerelateerd onderwijs; het opnemen van gendersensitieve behandelrichtlijnen in de zorgstandaard van de GGZ; en de start van projecten op het gebied van hart- en vaatziekten, migraine, angststoornissen en reuma. Deze en meer doorbraken van de afgelopen vijf jaar staan in het rapport, waarvan het eerste exemplaar vandaag officieel door WOMEN Inc. is overhandigd aan Hare Majesteit Koningin Máxima. Daarnaast staat ook de doorstart in het rapport beschreven, waaronder (1) een project voor optimale kennisdeling met artsen en (2) de start van een Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Gender & Gezondheid.

(1) NHG, FMS en de Patiëntenfederatie sluiten handen in één voor nieuw project

Om de kennis van man-vrouwverschillen in de zorg toe te passen in de praktijk starten verschillende partijen samen het project Kennisontsluiting Gender en Gezondheid. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland starten dit programma met het verzamelen, verspreiden, implementeren en borgen van bestaande en nieuwe kennis op het gebied van sekse en gender in relatie tot gezondheid.

Dr. Rob Dijkstra (bestuursvoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap): “Iedere patiënt is anders. Daarom is het essentieel dat we er met elkaar voor gaan zorgen dat elke huisarts de informatie heeft om de grote diversiteit aan patiënten in Nederland zorg op maat te kunnen bieden.”

Dr. Marcel Daniëls (algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten): “De moderne specialist houdt rekening met de unieke eigenschappen van elke patiënt. De FMS stimuleert de verschillende wetenschappelijke verenigingen om nieuwe kennis rondom diversiteit in de gezondheidszorg te implementeren binnen de richtlijnen.”

(2) Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Gender & Gezondheid

Op initiatief van WOMEN Inc. werd in 2012 de Alliantie Gender & Gezondheid opgericht, bestaande uit voorlopers op het gebied van gendersensitieve gezondheidszorg. Vandaag, vijf jaar later, vormt de alliantie zich om in een blijvende wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Gender & Gezondheid (NVG&G). De vereniging is door wetenschappers, specialisten en zorgprofessionals uit de alliantie geïnitieerd en controleert dat gender in de dagelijkse praktijk wordt geïmplementeerd.

WOMEN Inc.

WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform dat vrouwen verbindt en versterkt. Al sinds 2004 heeft WOMEN Inc. de missie om de kansen van vrouwen in Nederland te vergroten op de thema’s geld, beeldvorming en gezondheid. Wat betreft gezondheid streeft WOMEN Inc. naar kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen. Dit is nodig omdat de gezondheidszorg nu grotendeels gebaseerd is op het mannenlichaam. WOMEN Inc. zet zich in voor de erkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen binnen de gezondheidszorg; in onderzoek, onderwijs, diagnose en behandeling. Een van de manier om dit te bereiken is de campagne ‘Behandel me als een dame’ die in april 2016 van start ging.

Bron: WOMEN Inc.

Vorig artikelVernauwde bloedvaten direct dotteren?
Volgend artikelHans van der Plicht wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.