Platform eist bij rechter opheldering over tijgermug in Veenendaal

Stichting platform Stop invasieve exoten stapt naar de rechter omdat de rijksoverheid geen enkele opheldering wil geven over de locaties waar vorig jaar in Veenendaal tijgermuggen zijn aangetroffen. De informatie is relevant om de herkomst van die tijgermuggen te achterhalen, mogelijk een bandenbedrijf in de nabijheid van de betreffende woonwijk. Ook lijkt het erop dat er documenten worden achtergehouden, zoals meldingen van bewoners over gesignaleerde tijgermuggen en een presentatie die op het gemeentehuis is gehouden.

De tijgermug is een van oorsprong uit Azië afkomstige mug die meer dan 20 virussen en parasieten kan overdragen op mens en dier, zoal dengue en zika. De mug komt als verstekeling mee bij de import van gebruikte banden en het sierplantje Lucky bamboo. In de zomer van 2016 werd deze gezondheidsbedreigende mug door bewoners ontdekt in de Veenendaalse woonwijk Dragonder-Noord, waarna de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA) een onderzoek startte en in totaal 53 tijgermuggen opspoorde.

 

In september 2016 diende het platform bij de NVWA een verzoek in op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een half jaar later werd daarover beslist door de staatssecretaris van Economische zaken,  die tot voor kort verantwoordelijk was voor de NVWA.  Omdat essentiële informatie ontbrak dan wel onleesbaar was gemaakt, diende het platform een bezwaarschrift in. Daarna duurde het weer een half jaar voor de staatssecretaris meedeelde dat hij alle bezwaren naast zich neerlegde.

Uit de documenten blijkt dat er satellietfoto’s zijn waarop de vindplaatsen zijn ingetekend. Deze foto’s worden echter niet openbaar gemaakt, want iedere punt op de foto zou overeenkomen met precies één woning. Daarmee zou de openbaarmaking een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. Als dat al zo zou zijn, vindt het platform dat de staatssecretaris had kunnen volstaan met het zodanig vervagen van de punten dat daar meerdere woningen onder vallen.

In andere documenten zijn de complete X- en Y-coördinaten van de vindplaatsen onleesbaar gemaakt, opnieuw vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende bewoners.  Als daar al sprake van zou zijn, vindt het platform dat volstaan had kunnen worden met het onleesbaar maken van enkel het laatste cijfer van die coördinaten.

Verder blijkt uit de documenten dat bewoners bij de NVWA meldingen van tijgermuggen hebben ingediend, vergezeld van foto’s. De staatssecretaris ontkent dat dergelijke meldingen door de NVWA ontvangen zijn. Ook over een presentatie die door de gemeente Veenendaal naar de NVWA gemaild is, beweert de staatssecretaris dat die nooit door NVWA ontvangen is.

Het platform is tegen het besluit in beroep gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. De datum van de zitting is nog niet bekend. Inmiddels is de verantwoordelijkheid voor de NVWA overgegaan naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Naar het zich laat aanzien zal die bewindspersoon de verdediging voeren in het proces.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen