Stefan ten Eikelder (Tilburg University) wint Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care voor berekening optimale bestraling

0
1276

Op 27 november ontvangt Stefan ten Eikelder (Tilburg University) de Philips Afstudeerprijs Data Science in Health Care van 3.000 Euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. Hij wint deze prijs voor het ontwikkelen van een algoritme waarmee radiotherapeuten een optimale combinatie van twee bestralingstechnieken voor behandeling van kanker per patiënt kunnen berekenen.
Philips wil met het uitreiken van de prijs voor Data Science het belang onderstrepen van digitalisering voor de realisatie van duurzame en effectieve gezondheidszorg.

Stefan ten Eikelder paste zijn kennis van wiskundige optimalisatie toe op het verbeteren van radiotherapie bij kankerpatiënten. Jarenlang werd in de radiotherapie voornamelijk gebruikgemaakt van fotonen. Een nieuwe geavanceerde bestralingsvorm werkt met protonen, die zich nauwkeuriger richten op de tumor, waardoor omliggende organen minder schade oplopen. Deze methode is echter een stuk duurder en wordt nog maar beperkt toegepast.

Stefan onderzocht of beide methodes te combineren zijn. Deze combinatietherapie bleek niet alleen voordeliger maar leidde in veel gevallen ook tot dezelfde of zelfs betere resultaten. Om per patiënt de meest optimale combinatie te kunnen bepalen, ontwikkelde hij een algoritme, gebaseerd op wiskundige optimalisatietheorieën. Hiermee kunnen radiotherapeuten op basis van data over bijvoorbeeld de grootte en de plaats van een tumor precies berekenen hoeveel dagen ze met protonen en hoeveel dagen ze met fotonen kunnen bestralen, inclusief de intensiteit per bestraling.

In zijn onderzoek heeft hij zijn rekenmethode getest op data van leverpatiënten. Hieruit bleek dat de gecombineerde bestraling bij de helft van de patiënten minstens even goed werkte als een volledige protonenbestraling en dat bij een deel van deze patiënten zelfs een beter medisch resultaat werd behaald.

Stefan deed zijn onderzoek bij het Massachusetts General Hospital-Harvard Medical School. Inmiddels is hij weer in Tilburg waar hij na een research master promotieonderzoek gaat doen naar het verbeteren van de verspreiding van medicijnen in de derde wereld. Hij legt zich bewust toe op onderzoek dat betekenis heeft voor de samenleving. ‘De prijs is een mooie waardering voor de tijd en energie die ik in mijn masteronderzoek heb gestoken, maar het vestigt ook de aandacht op de goede mogelijkheden van wiskundige optimalisatie in medische toepassingen.’

De prijs wordt op 27 november in Haarlem uitgereikt door Milan Petkovic, Department Head Data Science bij Philips Research. Die dag wordt ook de Philips Afstudeerprijs voor Biomedische Technologie van 3.000 Euro uitgereikt door Michel van Bruggen, Department Head In-Body Systems bij Philips Research, aan Tycho Brug (Universiteit Twente) voor zijn onderzoek naar verbetering van het exoskelet. De jurering van de prijzen was in handen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Deze maatschappij jureert nog tal van andere belangrijke wetenschappelijke prijzen (zie ook: www.khmw.nl).

Bron: KHMW