Gerede twijfel over eerdere onderzoeken effecten zonnebanken

0
2135

Wetenschappers hebben recent vraagtekens gezet bij conclusies van eerdere onderzoeken naar de schadelijkheid van het gebruik van zonnebanken. Analyses van die onderzoeken tonen dat er veel is af te dingen op de verbanden die worden gelegd. De veronderstelde relatie met het ontstaan van huidkanker sluit niet aan bij de beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Dit valt op te maken uit een publicatie van zeven internationale deskundigen, verbonden aan tien vooraanstaande onderzoeksinstituten en ziekenhuizen, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) [PDF]. De publicatie  krijgt actualiteitswaarde nu er discussie is ontstaan over het gebruik van een zonnebank door minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De dermatologenvereniging heeft het gebruik afgeraden vanwege een verhoogde kans op huidkanker. In de publicatie schrijven de wetenschappers echter ‘zeer bezorgd te zijn over de wetenschappelijke kwaliteit’ van eerdere rapporten over dit onderwerp van de Europese Commissie (EC) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

De relatie die daarin wordt gelegd tussen het gebruik van zonnebanken en de ontwikkeling van huidkanker lijken gebaseerd op ‘onvolledige, ongebalanceerde en niet-kritische evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke literatuur’. De kritiek richt zich er met name op dat de rapporten lang niet alle beschikbare onderzoeksresultaten in hun meta-analyses hebben meegenomen.

Herijking beleid

Met hun publicatie ontkrachten de deskundigen de opvatting dat zonnebankgebruik per definitie schadelijk is. De huidige wetenschappelijke kennis ondersteunt niet de opvatting dat het gebruik van zonnebanken het risico op een melanoom verhoogt, is hun oordeel. Ze komen verder tot de slotsom dat eerdere onderzoeken onvoldoende aandacht hebben besteed aan het belang van vitamine D-productie door UV-straling.

Een en andere betekent dat het huidige beleid van de EC en WHO op het vlak van consumentenveiligheid en volksgezondheid aan herijking toe is. Dat beleid moet immers zijn gebaseerd op deugdelijk, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Onderbouwing beleid

Samenwerking Verantwoord Zonnen, de organisatie die zonnebankstudio’s vertegenwoordigt die zich inzetten voor gezond zonnebankgebruik, ziet in de conclusies van de wetenschappers een onderbouwing van haar beleid. Dat is gericht op de positieve effecten van UV-licht en het tegengaan van overvloedig en schadelijk gebruik van zonnebanken. Daartoe heeft SVZ strenge regels opgesteld waaraan de leden moeten voldoen. Daarbij gaat het om voorlichting, een verplichte huidanalyse van klanten, het hanteren van een minimum leeftijd voor toegang en maximering van het aantal minuten dat gezond mag worden. Ook pleit het samenwerkingsverband al langere tijd voor een vergunningstelsel voor zonnestudio’s. Op die manier kunnen uitwassen worden tegengegaan.

Bron: Samenwerking Verantwoord Zonnen, de organisatie die zonnebankstudio’s

——————————————————————————————————

Conclusion

In conclusion, both the SCHEER (1) and WHO (2) reports claim to assess health effects of sunbed use. Unfortunately, however, as such they are partially unbalanced and inaccurate. Both documents mainly assess negative health effects of UV exposure, conceal the large body of evidence demonstrating beneficial health effects of UV radiation, and major conclusions drawn are not sufficiently supported by current scientific knowledge. It should be emphasized that the main conclusions drawn by the SCHEER (1) and WHO (2) reports are not in accordance with generally accepted principles of evidence-based medicine, they not only are not in line with recommendations of the Oxford Centre for Evidence-based Medicine (3), but, as outlined in this critical appraisal, also do not fulfil the criteria proposed by Bradford Hill for examining causality in a biological system (strength of association, consistency, specificity, temporality, biological gradient, plausibility, coherence, experiment and analogy) (130). Other researchers added the ruling out of confounding factors and bias (131). With this unscientific approach, both the SCHEER (1) and WHO (2) reports are not adequate and do not properly summarize current knowledge on comparing beneficial and adverse effects of UV exposure from sunbeds.