Het eerste symposium over misofonie

0
694
Girl listening with her hand on an ear

Gekmakende geluiden – van soep slurpen tot krakende chips

Misofonie is een door het AMC voor het eerst beschreven psychiatrische aandoening waarbij patie?nten walging en woede ervaren bij geluiden zoals smakken, tikken of snuiven. Misofonie kan zulke ernstige vormen aannemen dat het leven van patie?nten wordt ontwricht en behandeling noodzakelijk is.

Misofonie als ‘nieuwe’ aandoening roept vele vragen op. Is misofonie een aparte stoornis? Is het een psychiatrische stoornis? Is het een impulsieve of compulsieve stoornis? Wat gebeurt er in de hersenen? Is misofonie behandelbaar?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het eerste symposium over misofonie op donderdag 22 maart van 13.00 tot 17.00 in De Brakke Grond in Amsterdam. Experts waaronder Damiaan Denys, Guido van Wingen, Gerben Meynen, Nienke Vulink en Arjan Schro?der komen samen om vanuit verschillende invalshoeken van gedachten te wisselen. (Voertaal is Nederlands)

Voor meer informatie, zie ook: http://verenigingmisofonie.nl/symposium-2018/
De pers is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het programma begint om 13.00,

locatie De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam.
Graag vooraf aanmelden via misophonia-symposium@amc.uva.nl

Bron: AMC