Oplossing voor medicijnafval succesvol initiatief

0
1114

De teva retourbox beleefde tijdens het KNMP Congres in oktober 2017 zijn landelijke première. Sindsdien kunnen consumenten hun medicijnafval en lege doordrukstrips op een veilige manier laten verwerken, als ze het in de teva retourbox deponeren bij een van de deelnemende pilot-apotheken. Teva Nederland ging hiervoor een unieke samenwerking aan met de Thio Pharma apotheken, het recyclingbedrijf Renewi en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Samenleving en overheid maken zich steeds meer zorgen over de toename van geneesmiddelsporen in de afvalberg en het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat naar schatting 140 ton geneesmiddelresten in het oppervlaktewater worden geloosd. Er worden ook veel lege doordrukstrips bij het huisafval gedaan. Deze doordrukstrips bevatten meestal een combinatie van milieubelastende materialen zoals aluminium en plastic.

Praktische en milieubewuste oplossing

Om in apotheken een praktische en milieubewuste oplossing te bieden, is de teva retourbox ontwikkeld. Bezoekers van de apotheek kunnen hun restmedicatie en lege doordrukstrips deponeren in de teva retourbox. Er worden ook papieren verzamelzakjes beschikbaar gesteld om gratis aan patiënten mee te geven. Hierin kunnen de lege doordrukstrips thuis worden verzameld. Dit heeft tot doel om een nóg betere afvalscheiding te bereiken. Met dit unieke en milieubewuste initiatief is Teva Nederland de eerste geneesmiddelenfabrikant die apotheken en consumenten een oplossing aanreikt op dit gebied.

De ervaringen van de apotheken die deelnemen aan de pilot zijn zeer positief. Steeds meer consumenten en zorgverleners zien de meerwaarde van afvalscheiding in. Na een korte periode raakt men gewend aan deze nieuwe aanpak. Net als bij het scheiden van bijvoorbeeld batterijen, glas, papier of gloeilampen groeit het bewustzijn, waarbij inzameling en afvalscheiding langzamerhand als vanzelfsprekend worden gezien.

Het is hierin van belang dat de afvalinzameling niet alleen ‘aan de achterkant’ van de apotheek plaatsvindt (waar veel gemeenten het vervolgens ophalen), maar dat de inzameling zichtbaar en herkenbaar is voor de bezoeker van de apotheek, dus in de publieksruimte. De teva retourbox laat dan ook aan duidelijkheid weinig meer te wensen over. De heer Percy Thio van Thio Pharma zegt daarover: “Dit initiatief van Teva verdient ondersteuning vanuit de hele sector en verder. Een schoon milieu raakt ons allemaal!”

Meer retourboxen in openbare apotheken

De weg die Teva Nederland hiermee is ingeslagen, zal worden voortgezet door het aanbieden van meer teva retourboxen in de openbare apotheek, waarbij de ervaringen uit de pilot worden verwerkt. Het bevorderen van de scheiding van de lege strips aan de bron is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De groeiende bewustwording, de vele positieve reacties van het publiek, van deelnemende apotheken, van de overheid en van de betrokken partners geven een groot vertrouwen voor het vervolg.

Over Teva Nederland

Teva in Nederland is een allround farmaceutisch bedrijf, gevestigd in Haarlem, dat actief is in de ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen, toedieningshulpmiddelen en zelfzorgproducten. Teva Nederland is onderdeel van Teva Pharmaceutical Industries. De Nederlandse bedrijfsactiviteiten van Teva bestaan uit sales & marketing, onderzoek & ontwikkeling en productie. Teva R&D in Nederland geldt als ‘Center of Expertise’ voor de ontwikkeling van complexe injecteerbare producten op basis van nanotechnologie en nieuwe toedieningsvormen op het gebied van kanker. In Haarlem produceert Teva een breed assortiment injecteerbare medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Daarnaast produceert Teva medicijnen voor de behandeling van astma en andere chronische longaandoeningen. In Nederland is Teva een van de grootste leveranciers van medicijnen. Eén op de zes geneesmiddelen die Nederlandse apothekers afleveren is afkomstig van Teva. Ga voor meer informatie naar

www.teva.nl

Over het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een onafhankelijke instelling die de kwaliteit, de veiligheid en de betaalbaarheid van het gebruik van geneesmiddelen wil verbeteren. Het IVM geeft scholing aan artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgverleners; voert projecten uit in instellingen en ziekenhuizen; geeft informatie aan artsen over hun voorschrijfgedrag; voert landelijke campagnes uit, bijvoorbeeld over geneesmiddelen en verkeer; helpt apothekers om de kwaliteit verder te verbeteren; ondersteunt drogisten met betrouwbare informatie over geneesmiddelen; verzamelt patiëntervaringen via www.meldpuntmedicijnen.nl. Meer informatie vindt u op www.medicijngebruik.nl

Over Thio Pharma

Thio Pharma is een bedrijf dat op een groot aantal terreinen in de gezondheidszorg actief is. Naast hulpmiddelen en klinieken vallen 33 apotheken onder de Thio Pharma groep. Centraal in deze apotheken staan klantvriendelijkheid, kennis en innovatie. De ambitie om steeds de beste zorg te willen leveren vertaalt zich in specialisatie in complexe zorg zoals verpleeghuiszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten en intensieve zorg aan huis. Thio Pharma ziet dat met name in de eerste lijn de complexiteit flink toeneemt. Thio Pharma Apotheken probeert dit overzichtelijk en duidelijk te houden, door onder andere innovaties zoals de medicijnkaart. Meer informatie vindt u op

www.thiopharma.nl

Over Renewi

Renewi, opgericht in 2017 na afronding van de fusie van Shanks Group plc met Van Gansewinkel Groep BV, is een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat ideaal is gepositioneerd om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen waar de maatschappij vandaag de dag mee kampt, op te lossen: het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van eindige natuurlijke bronnen. Met meer dan

8.000 medewerkers in negen landen in Europa en Noord-Amerika, beschikt het bedrijf over veel kennis met een uitgebreid aanbod van afvalbeheerproducten en diensten. Voor Renewi is afval een manier van denken, een kans. Wanneer het bedrijf iemands afval ophaalt, geeft Renewi het een nieuw leven. Renewi verwerkt een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten. In dit proces beschermt Renewi de wereld tegen vervuiling, behouden we de eindige bronnen en stellen klanten in staat om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Boven alles is Renewi betrokken en bevlogen over de eigen missie: afval bestaat niet. Meer informatie vindt u op www.renewi.com