Baby’s zijn gebaat bij bescherming tegen malaria tijdens de zwangerschap

Het is bekend dat baby’s een grotere kans op malaria hebben als de moeder tijdens de zwangerschap malaria krijgt. Er is echter geen afdoend bewijs dat zuigelingen baat hebben bij preventieve maatregelen tijdens de zwangerschap. Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de Clinical Research Unit of Nanoro (CRUN) in Burkina Faso melden in The Journal of Infectious Diseases dat preventieve behandeling van zwangere moeders aanvullende bescherming biedt tegen malaria en andere koortsen bij zuigelingen in het eerste levensjaar.

Het is bekend dat baby’s een grotere kans op malaria hebben als de moeder tijdens de zwangerschap malaria krijgt. Er is echter geen afdoend bewijs dat zuigelingen baat hebben bij preventieve maatregelen tijdens de zwangerschap. Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en de Clinical Research Unit of Nanoro (CRUN) in Burkina Faso melden in The Journal of Infectious Diseases dat preventieve behandeling van zwangere moeders aanvullende bescherming biedt tegen malaria en andere koortsen bij zuigelingen in het eerste levensjaar.

De onderzoekers voegden een geboortecohortstudie toe aan een lopende klinische studie in Burkina Faso. Daarbij keken ze naar de doeltreffendheid van screening en behandeling van malaria in samenwerking met de gemeenschap. Deze interventie werd toegevoegd aan de periodieke preventieve standaardbehandeling met het veelgebruikte sulfadoxine-pyrimethamine ter voorkoming van placenta-malaria. Bij periodieke preventieve behandeling krijgen zwangere vrouwen volledige kuren antimalariamiddelen om malaria te voorkomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de aanwezigheid van parasieten of symptomen.

In de geboortecohortstudie werd het aantal malaria-infecties bij zuigelingen in het eerste jaar bijgehouden. Malariabesmettingen zijn seizoensgebonden in Burkina Faso. Zuigelingen die in het malaria-laagseizoen geboren werden, hadden 26% minder kans om voor het eerst malaria te krijgen als de moeder ook toegang had gehad tot screening en behandeling. Dit effect werd niet waargenomen bij zuigelingen die in het hoogseizoen werden geboren en van wie de moeder dus zwanger was in het laagseizoen.

Uit de studie blijkt dat zuigelingen die in het laagseizoen werden geboren, baat hebben bij de verminderde blootstelling aan malariaparasieten. Deze bescherming wordt niet geboden door de standaardinterventie met preventieve behandeling. “We zagen dat er een verband is tussen een episode van placenta-malaria in het verleden en een toegenomen risico voor een baby op malaria. Dit suggereert dat het voorkomen van infecties in een vroeg stadium van de zwangerschap een belangrijk effect kan hebben op de vatbaarheid van zuigelingen in de toekomst,” zegt Hamtandi Magloire Natama, de eerste auteur van de paper die momenteel aan het ITG aan zijn doctoraatsthesis werkt.

“Het was al bekend dat periodieke preventieve behandeling bescherming biedt tegen ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals een laag geboortegewicht, onderbreking van de zwangerschap of doodgeboorte. Onze bevindingen tonen voor het eerst aan dat een efficiënte preventie van malaria tijdens de zwangerschap ook voor een betere bescherming tegen malaria bij zuigelingen in hun eerste levensjaar zorgt,” aldus prof. Anna Rosanas-Urgell van het ITG.

Volgens de onderzoekers moeten maatregelen ter voorkoming van malaria tijdens de zwangerschap daarom niet alleen worden geëvalueerd op het beschermende effect op zwangerschapsuitkomsten, maar ook op potentiële voordelen voor zuigelingen op de lange termijn.

De ITG- en CRUN-studie werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van de LSHTM (Verenigd-Koninkrijk) en AMC (Nederland).

Bron: ITG

Recente artikelen