Wilfred Reinhold: “Minister Bruins wil invoer tijgermug niet stoppen”

0
1213

Minister Bruins van Volksgezondheid wil de tijgermugvrije import van gebruikte banden en Lucky bambooplantjes niet afdwingen. Drie experts hadden daarvoor eind vorig jaar gepleit in een brandbrief aan de Tweede Kamer, toen in tien gemeenten tijgermuggen en andere gevaarlijke muggen werden aangetroffen. Volgens de minister komen de muggen ook via andere routes het land in, maar daarover geeft hij de Kamer geen nadere informatie.

In december zonden experts Bart Knols (medisch entomoloog, directeur K&S Consulting), Wouter van der Weijden (bioloog, directeur stichting Centrum voor Landbouw en Milieu) en Wilfred Reinhold (voorzitter stichting platform Stop invasieve exoten) een brandbrief naar de Tweede Kamer. In 2017 waren er in tien gemeenten gezondheidsbedreigende muggen aangetroffen. Niet alleen de tijgermug, die meer dan 20 virusziekten kan overdragen zoals dengue en zika, maar ook de Aziatische bosmug en de gelekoortsmug. Het was een recordjaar, met vondsten in Haarlemmermeer, Lelystad, Honselersdijk, Moerdijk, Weert, Montfoort, Rotterdam, Assen, Aalten en Zeewolde. Bekend is dat deze exotische muggen meekomen met de import van gebruikte banden  en Lucky bambooplantjes.

De experts pleitten in de brief voor tijgermugvrije import van deze producten. Naar aanleiding van de brief stelde Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) aan minister Bruno Bruins van Volksgezondheid vragen over de kwestie. De minister schrijft: “Ik acht het niet zinvol om als preventieve maatregel op te leggen dat de geïmporteerde banden vrij moeten zijn van exotische muggeneitjes. De eitjes in deze banden vormen pas een risico als de eitjes onder water komen te staan, uitkomen en via het larvenstadium volwassen worden. Volgens het RIVM is er geen risico, zolang de banden droog worden opgeslagen. Na import is het bedrijfsproces vaak zo ingericht dat verhitting van banden bij het aanbrengen van een nieuw loopvlak of verwerking tot granulaat volgt waarbij ook deze eitjes worden vernietigd. Tegen bedrijven die de opgelegde technisch-hygiënische voorschriften overtreden, zal de NVWA uiteraard handhavend optreden.” Verderop schrijft hij: “Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat partijen minder maatregelen nemen dan hetgeen redelijkerwijze van ze mag worden verwacht.

Volgens genoemde experts schetst de minister een verkeerd beeld van de situatie. Reinhold: “Ten eerste worden de banden bij het importbedrijf lang niet altijd droog ingevoerd en droog opgeslagen, wat blijkt uit het feit dat de tijgermug al jaren bij bandenbedrijven wordt aangetroffen, ook vorig jaar. En hoewel droge import en opslag sinds 2013 voorgeschreven is, is tegen die bedrijven nooit handhavend opgetreden. Bovendien worden niet alle banden voorzien van een loopvlak of verwerkt tot rubbergranulaat. Dus worden ook niet alle eitjes vernietigd. Een deel van de banden wordt verkocht aan boeren (voor het verzwaren van de plastic afdekking op graskuilen), aan de scheepvaart (als stootkussens) of aan bijvoorbeeld kinderboerderijen en speeltuinen, als schommel of ander spelmateriaal. Via deze route kunnen de eitjes worden verspreid en in een laag regenwater terecht komen. Zo zijn recent Aziatische bosmuggen ontdekt in de banden op graskuilen bij veeteeltbedrijven in Zeewolde. En in Italië werd de tijgermug voor het eerst ontdekt bij een speeltuin.”

De minister schrijft verder dat de vondsten van tijgermuggen in woonwijken in Veenendaal en Aalten niet gekoppeld kunnen worden aan de import van banden. Dat verbaast Reinhold: “De minister heeft voor  zover bekend nooit onderzoek laten doen naar de herkomst van die muggen. Feit is dat vlakbij de bewuste woonwijk in Veenendaal een bandenbedrijf gevestigd is, en dat zich in de nabijheid van de Aaltense woonwijk zowel een kinderboerderij als een boerenbedrijf bevinden. Bij die kinderboerderij zijn de tijgermuggen zelfs aangetroffen.”

De minister stelt verder dat de muggen “niet alleen met gebruikte banden en Lucky bamboo binnenkomen.” Reinhold: “Wereldwijd staan gebruikte banden en Lucky bamboo bekend als dé goederen waar exotische muggen in meeliften, dus het is niet meer dan logisch dat de minister daarvoor tijgermugvrije  import afdwingt. Als er bij de minister andere routes bekend zijn, dan moet hij daar onmiddellijk openheid over geven en ook voor die routes maatregelen nemen.”

Brief van de drie experts aan de Kamer:

Bericht over Aziatische bosmuggen in banden bij veeteeltbedrijven in Zeewolde: https://www.destentor.nl/zeewolde/onderzoek-zeewolde-aziatische-bosmug-rukt-verder-op~adb4fcd7/

Wilfred Reinhold

Stichting platform Stop invasieve exoten