Minder eiwit in urine vertraagt nierfunctieachteruitgang bij kinderen

Een behandeling met  bloeddrukverlagende medicatie bij kinderen met chronisch nierfalen verlaagt de eiwituitscheiding in hun urine. Hierdoor hebben de kinderen een minder grote kans op verslechtering van hun aandoening. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Sophie van den Belt van het UMCG. De resultaten van dit onderzoek zijn vandaag verschenen in het Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Nier- en hartproblemen

Uitscheiding van eiwit in de urine (proteïnurie) geeft aan dat de patiënt een verhoogde kans op nier- en hartproblemen heeft. Het is bekend dat dit risico bij volwassen patiënten verlaagd kan worden met angiotensine-converterend enzymremmers (ACE-remmers) en angiotensinereceptorblokkers. Beide typen medicatie ontspannen de bloedvaten en verlagen de bloeddruk en eiwituitscheiding in de urine. Het was tot nu toe echter niet duidelijk dat de invloed op de eiwituitscheiding in de urine van deze middelen ook belangrijk is bij kinderen met nierfalen.

Kinderen

Om dit te onderzoeken analyseerden Sophie van den Belt en haar collega’s data uit de eerder uitgevoerde grote ESCAPE-studie. In deze studie werd onderzocht of striktere bloeddrukregeling de progressie van chronisch nierfalen bij kinderen kan vertragen. Voor haar onderzoek volgde Van den Belt in totaal 280 kinderen met chronisch nierfalen. Al deze kinderen kregen dezelfde dosis van de ACE-remmer ramipril.

Ramipril

Uit haar onderzoek blijkt dat een behandeling met ramipril, een medicijn dat de bloeddruk verlaagt,  een gemiddelde verlaging van de eiwituitscheiding in de urine van liefst 43,5% teweegbracht in de eerste drie maanden van de behandeling. Deze extra proteïnurieverlaging bleek ook samen te hangen met een lager risico op progressie van de nierziekte.

Volgens Sophie van den Belt leveren de resultaten van haar studie waardevolle informatie op voor het monitoren en behandelen van kinderen met chronisch nierfalen. “Deze resultaten laten zien dat extra proteïnurieverlaging met behulp van ACE-remming in het begin van de behandeling, samenhangt met langdurige instandhouding van de nierfunctie bij kinderen met chronisch nierfalen. Dit geeft aan dat proteïnurieverlaging een belangrijke doelstelling van de behandeling van CKD bij kinderen zou moeten zijn,” aldus Van den Belt.

Link naar publicatie in JASN: http://jasn.asnjournals.org/content/early/2018/06/20/ASN.2018010036.full?sid=88c64365-65aa-4adb-b751-8cda8742c7d3

Recent rondde Sophie van de Belt haar proefschrift af. Zie bijgaande link voor meer informatie over haar proefschrift: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Promoties/Paginas/albuminurie0515-771.aspx

Voor meer informatie over de ESCAPE-studie (‘Effect of Strict Blood Pressure Control and ACE inhibition on the Progression of CRF in Pediatric Patients’):  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0902066

Bron: UMCG/RUG