Grote regionale verschillen kosten wijkverpleging

0
677
Thuiszorg via zorggroep Elde. Medewerkster Wendy van der Bruggen helpt mevrouw van den Biggelaar met het aandoen van haar steunkousen.

Uit onderzoek van Vektis Intelligence naar de wijkverpleging in Nederland blijkt dat de gemiddelde kosten voor wijkverpleging circa 6.200 euro per cliënt in 2017 zijn. Mannen hebben gemiddeld 5.600 euro aan kosten en vrouwen 6.500 euro. 
Daarnaast maken mensen met wijkverpleging ook veel gebruik van geneesmiddelen (99%), ziekenhuiszorg (95%) en hulpmiddelen (79%), bijvoorbeeld een bloedglucosemeter in het geval van diabetes.

Ruim 550 duizend zorgconsumenten voor wijkverpleging

In 2017 maken ruim 550 duizend mensen gebruik van wijkverpleging. Per maand stroomden er 18 duizend nieuwe cliënten in. De totale uitgaven voor wijkverpleging in 2017 bedragen 3,4 miljard euro. Dat is 6% hoger dan in 2016.

Regionale verschillen

De regionale verschillen  in het gebruik van wijkverpleging zijn groot. In Stadskanaal, Westerwolde en Sluis wordt vaker een beroep gedaan op de zorg die de wijkverpleging biedt dan in bijvoorbeeld Urk en Zeewolde.

Wijkverpleging

Wijkverpleging is er voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Het gaat hierbij om hulp bij de algemene dagelijkse verrichtingen, zoals wassen en aankleden of het klaarzetten en toedienen van medicijnen. En ook het verrichten van verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging. Wijkverpleging wordt vergoed uit de basisverzekering.

Meer actuele zorginzichten

Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence op deze website meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld mondzorg, huisartsenzorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.

Bron: Vektis Intelligence