Oh My Mood brengt innovatieve psychologische eHealth behandeling naar Nederland

Internet symbol www connected to a mouse

Gerenommeerde Engelse universiteiten werken mee aan eHealth zorgpad
De Engelse aanbieder van eHealth middelen voor de geestelijke gezondheidszorg, Oh My Mood, lanceert begin september een innovatief behandelprotocol op de Nederlandse markt en breidt daarmee internationaal uit.

Vroeg stadium

Nederlandse behandelaren kunnen op deze manier eHealth al in een vroeg stadium in het zorgpad integreren. Oh My Mood werkt samen met Engelse universiteiten, waaronder University of Manchester, University of Liverpool en Liverpool John Moores University. Momenteel wordt eHealth vooral aangeboden bovenop reguliere behandelingsmethoden waardoor het potentieel van eHealth niet volledig benut wordt.

Geïntegreerd onderdeel

Oh My Mood zorgt ervoor dat eHealth als een geïntegreerd onderdeel binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg kan worden toegepast en combineert dit met wetenschappelijk onderzoek. Naast een transdiagnostische en multidisciplinaire benadering – het is geschikt voor bijna iedere cliënt ongeacht diagnose – besteedt het behandelingsprotocol ook veel aandacht aan lifestyle om cliënten op een psychologische én praktische manier bij te staan.

Lionarons GGZ, een ggz-instelling met meerdere vestigingen in Limburg, zal vanaf september de eerste zorgaanbieder zijn die het eHealth behandelprotocol als geïntegreerd onderdeel in hun behandelingen gaat toepassen. Daarbij kunnen (online) groepsessies en digitale hulpmiddelen zoals videobellen, online psycho-educatie en oefeningen als een vast onderdeel bij reguliere 1-op-1 sessies worden toegepast, afhankelijk van de individuele behoeften.
“Wij hebben hoge verwachtingen van de effecten van het nieuwe behandelprotocol op onze cliënten. We verwachten dat dit eHealth zorgpad gaat bijdragen aan de efficiëntie van onze behandelingen en het verkorten van de wachttijden”, zegt Lara Simons, bestuurder van Lionarons GGZ. “Tijdens het proces zullen onze behandelaren nauw contact houden met de cliënten en zullen we de cliënttevredenheid en behandeleffectiviteit nauwlettend monitoren”, vult Simons aan. “We zijn zeer verheugd om met Oh My Mood samen te werken en verwachten dat het de kwaliteit van zorg ten goede zal komen. Lionarons GGZ draagt op deze manier bij aan innovatie binnen de geestelijke gezondheidszorg.”

Blended care

Ehealth staat voor elektronische gezondheid ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies. “Het Oh My Mood behandelprotocol wordt modulair ingezet, zodat de behandeling volledig toegespitst is op de behoefte van de cliënt en zijn/haar behandelaar”, aldus de van oorsprong Nederlandse oprichter en directeur van Oh My Mood, Jaime Essed. “Door onze nauwe samenwerking met klinieken en binnenlandse en buitenlandse universiteiten, draagt Oh My Mood bij aan een kwalitatief sterke, betaalbare en toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zijn wij natuurlijk ontzettend blij om ons behandelprotocol op internationaal niveau beschikbaar te maken”, vult Essed toe.

Merkbare voordelen

Er zitten merkbare voordelen aan het gebruik van het Oh My Mood behandelprotocol:
?       Vervroegde start – sommige modules kunnen als pre-therapie ingezet worden ter overbrugging van eventuele wachttijden;
?       Lagere werkdruk – het aantal één-op-één sessies wordt drastisch verminderd;
?       Kortere wachttijden – als gevolg van vervroegde starten en lagere werkdruk;
?       Terugvalpreventie – modules kunnen ook ná de behandeling kunnen worden ingezet;
?       Lagere zorgkosten per cliënt – behandelaren kunnen hun caseloads vergroten zonder dat het ten koste gaat van de zorgkwaliteit;
?       Multimodaal – het kan in verschillende therapiefasen en voor lichte, matige, ernstige en chronische klachten ingezet worden;
?       Bevordering van zelfredzaamheid.
“Blended care biedt de mogelijkheid om de autonomie van cliënten te vergroten en anderen actief bij het behandelproces te betrekken. eHealth kan cliënten stimuleren om dingen weer zelfstandig op te pakken en dit brengt vaak een hele positieve spiraal op gang, die de behandeling ten goede komt en versneld. Daarbij speelt het betrekken van de sociale omgeving van een cliënt ook een grote rol. Door vrienden, familie, en mantelzorgers bij het proces te betrekken ervaart de cliënt meer emotionele ondersteuning wat een direct effect heeft op het welzijn van alle betrokkenen”, aldus Oh My Mood medeoprichter Pauline Post. “Het behandelprotocol van Oh My Mood ondersteunt dit proces optimaal”, vervolgt Post. Psycholoog Pauline Post is verantwoordelijk voor het leiden van de implementatietrajecten in Groot Brittannië, Nederland en in de toekomst Duitsland.
Over Oh My Mood
Oh My Mood is een aanbieder van geestelijke gezondheid interventies. Ze maken toepassingen om face-to-face psychische therapieën te ondersteunen met digitale oplossingen. Zij doen dit om kwaliteit van zorg te verbeteren en om psychische therapie schaalbaar en efficiënter te maken voor zowel zorgverlener als cliënt. De toepassingen worden ontwikkeld in samenwerking met gebruikers, clinici en universiteiten. 
Bron: pressmailings