Stichting Yourin2 omdat jij er ook bij hoort

0
794
Wat ziet iemand die slechtziend is? Op die vraag geeft de rondreizende tentoonstelling ?MIJN geZICHT? antwoord. Met de portretten van fotograaf Murk Schaafsma wil het Oogfonds meer begrip cre?ren voor mensen met een visuele beperking en de snel groeiende groep oogpati?nten in Nederland...

Reëlle Communicatie en Wijzermetjebeperking richten kennisnetwerk
op voor mensen die met autisme te maken hebben

Afgelopen week werd Stichting Yourin2 opgericht. Yourin2 initieert, faciliteert en coördineert digitale en fysieke ontmoetingen voor mensen met autisme, (jeugd)professionals, mantelzorgers, maatschappelijke partners, docenten en werkgevers. De stichting heeft als doel meer kennis rondom autisme bij elkaar te brengen en samen te komen tot krachtige samenwerkingen en innovatieve oplossingen binnen zorg, onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding.

Stichting Yourin2

Het stichtingsbestuur van Yourin2 bestaat uit Marjolijn Daverveld (Reëlle Communicatie), Esther Smeets (Wijzermetjebeperking) en Iwan Haex (Wijzermetjebeperking). Alle drie ervaringsdeskundigen en reeds actief binnen het sociaal domein.

“Brainport, met bedrijven als Philips en ASML, trekt veel technisch personeel naar onze regio. Cambridge hoogleraar Simon Baron-Cohen concludeerde in zijn onderzoek Journal of Autism and Developmental Disorder dat onze regio ruim twee keer zoveel kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS) heeft, dan andere regio’s in Nederland. Dit betekent dat we binnen deze regio ook te maken hebben met diverse (zorg) vragen. Daarnaast zien we een grote versnippering van hulpverlenende instanties en is het niet altijd duidelijk bij welke organisatie je met welke hulpvragen terecht kunt. Al blijft het altijd maatwerk, een behandeling zou meer effect hebben wanneer hulpverleners van verschillende instanties zouden samenwerken of kennis met elkaar delen.”, aldus Esther Smeets, initiatiefneemster van Yourin2.

“Ook onderwijs heeft te maken met een diversiteit aan zorgvragen, maar weet hier niet altijd mee om te gaan”, zegt Marjolijn Daverveld. “Door onderwijs en zorgprofessionals dichter tot elkaar te brengen en hen te laten leren van elkaars oplossingen kunnen kinderen en jongeren met ASS beter geholpen worden en zich ontwikkelen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit geldt niet alleen voor het basisonderwijs, maar zeker ook voor het vervolgonderwijs. Soms maken kleine aanpassingen een groot verschil om de opleiding wel, of niet te kunnen volgen.”

Iwan Haex: “Ook het hoger onderwijs, waar ik zelf als docent werkzaam ben, heeft studenten met autisme. Ze worden daar waar nodig begeleid en ondersteund. Dit vraagt soms om maatwerk binnen ons onderwijs, de zorg en de ondersteunende begeleiding. Dit maatwerk geldt echter voor alle levensdomeinen, dus niet alleen onderwijs, maar ook stage, werk, vrije tijd, sociale situaties enz. Met Yourin2 willen we ook stage- en werkervaringsplaatsen aanbieden aan studenten met ASS. Het is onze bedoeling dat Yourin2 een platform wordt wat gedragen wordt door en voor mensen met autisme. Hierop selecteren we zelfs onze samenwerkingspartners.”

Vinden, verbinden en delen

Yourin2 zoekt de verbinding tussen ervaringsdeskundigen en professionals binnen zorg, onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding en is ervan overtuigd dat je kunt groeien door samen te werken en kennis te delen.

Digitale ontmoetingen vinden plaats binnen een speciaal ingerichte, veilige omgeving, waarin hulpvragen gesteld kunnen worden aan ervaringsdeskundige en professionals. Ook het delen van kennis zal hier een belangrijke plaats innemen.

Fysieke ontmoetingen zijn een serie van diverse bijeenkomsten die worden georganiseerd voor en door professionals, mantelzorgers, maatschappelijke partners, docenten en werkgevers rondom een bepaald thema.

Yourin2 is op zoek naar samenwerkingspartners die eenzelfde doel nastreven. Ben jij of ken jij organisaties die interesse heeft in dit netwerk? Meld je aan op https://www.linkedin.com/company/yourin2/

Het stichtingsbestuur bestaat uit Marjolijn Daverveld (Reëlle Communicatie), Esther Smeets (Wijzermetjebeperking) en Iwan Haex (Wijzermetjebeperking). Alle drie ervaringsdeskundigen en reeds actief binnen het sociaal domein.

Vorig artikelEuropese Immunologen slaan nieuwe bruggen in Amsterdam
Volgend artikelNetto resultaat GGZ-sector verdubbelt, meer personeel en ruim 4.000 vacatures
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.