Serious game bewezen effectief voor delirium-educatie in zorg

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben bewezen dat de serious game ‘Delirium Experience’ effectiever is dan andere, niet -interactieve, leermethoden. “We hadden natuurlijk al een vermoeden dat de game effectiever zou zijn, maar dat het verschil zo groot blijkt is natuurlijk fantastisch”, vertelt Evert Hoogendoorn, ontwerper bij IJsfontein.

Delirium

Jaarlijks krijgen 100.000 patiënten in Nederland een delirium, bijvoorbeeld na een operatie of infectie. Door onbekendheid en onbegrip worden patiënten vaak inadequaat herkend en behandeld. Educatie is vaak gericht op verwerven van kennis, maar dat is niet genoeg. Medisch Studenten moeten leren deze kennis te vertalen in vaardigheden.

De game blijkt juist hiervoor uiterst effectief, bovendien heeft de game een positief effect op de motivatie en betrokkenheid van studenten bij de zorg van kwetsbare ouderen.

 

Effectiviteitsstudie


De 156 deelnemende studenten zijn verdeeld in drie groepen. De controle groep bekeek een video over ‘Gezond ouder worden’. De tweede groep keek een video met uitleg over delirium, inclusief een verhaal van een ervaringsdeskundige. De derde groep speelde de Delirium Experience. De tijdsduur was voor alle drie de groepen hetzelfde.

 

De groepen met de delirium video en de game laten dezelfde zelf-gerapporteerde kennis zien. Dit is meer dan in de controle groep. Waar het interessant wordt: De studenten die de game hebben gespeeld, zijn beter in het bedenken van zorg interventies bij voorgelegde casussen dan de andere groepen. Sterker nog, op een schaal van 9 scoorden de spelers van de game 5 punten hoger dan de Delirium video groep.

Effect van de gamification

”We onderzoeken het effect van de game niet alleen bij medisch studenten, maar ook bij studenten verpleegkunde en zorgprofessionals. De game is bij uitstek geschikt voor interdisciplinair leren en samenwerken.” aldus Prof. Dr. Sophia De Rooij, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde UMCG.

Wat betekent dit voor de toekomst?

“We hopen dat deze uitkomsten ervoor zorgen dat er meer games komen op het gebied van educatie in de zorg” zegt Evert Hoogendoorn. “Het is een fantastische uitkomst, maar we zijn er nog lang niet. We willen Delirium Experience graag internationaal uitrollen. Daarnaast willen we dit concept ook inzetten om educatie over andere medische condities te bevorderen.”

Over de Delirium Experience:

In de game leren studenten en zorgverleners vanuit twee perspectieven hoe ze een delirante patiënt kunnen herkennen en behandelen. Door de ogen van een delirante patiënt zie je hoe beangstigend een delirium kan zijn en welke impact de keuzes van de zorgverlener hebben op het verloop van een delirium. Vanuit het perspectief van de zorgprofessional kan je vervolgens ontdekken wat de beste interventies zijn. De game geeft niet alleen feedback op keuzes, ook de volgorde van handelen is belangrijk.

“Delirium Experience gaat niet over het aanleren van een vast protocol maar om het leren herkennen en toepassen van interventies die een patiënt terugbrengen naar het hier en nu. Studenten en zorgverleners leren improviseren, elke situatie is immers anders.” Zegt Kiki Buijs-Spanjers, promovendus bij het UMCG.

Licentie

De game is op licentie verkrijgbaar. Meer informatie en een impressie van de game is te vinden op www.deliriumexperience.nl. De game is ontwikkeld door serious game expert IJsfontein, op initiatief van Stichting Effectieve Ouderenzorg, Fonds Nuts-Ohra heeft de financiële realisatie mede mogelijk gemaakt.

Het artikel is gepubliceerd door JSG-JMIR Serious Games. Lees het gehele artikel hier: https://games.jmir.org/2018/4/e17

Bron: IJsfontein

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen