Bernhoven ondertekent Taalakkoord laaggeletterdheid

0
599

Op maandag 27 november ondertekent medisch leider Inge Blokzijl namens Bernhoven het Taalakkoord. Dit Taalakkoord is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met het Loket Leren en Werken en de Stichting Lezen & Schrijven. Programmamanager Hans Richters ondertekent het akkoord namens Leren en Werken.

De Stichting Lezen & Schrijven stelt zich in samenwerking met bestaande regionale en lokale organisaties ten doel dat zoveel mogelijk mensen in ons land scholing krijgen. Dat mensen voor wie dat nu nog moeite kost leren lezen, schrijven, rekenen en digitaal hun weg vinden. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en dus laaggeletterd zijn ondervinden daar veel nadeel van in het dagelijks leven. Brieven van allerlei instanties worden niet goed begrepen. Bernhoven committeert zich met het ondertekenen van het Taalakkoord aan de missie van Lezen & Schrijven om aandacht te hebben voor mensen die laaggeletterd zijn en hen te ondersteunen zodat informatie voor hen toegankelijk wordt.

Laaggeletterdheid

Het Loket Leren en Werken kent in de regio waarin Bernhoven werkt diverse taalpunten. Bij deze taalpunten kunnen mensen terecht die moeite hebben met het lezen van brieven, invullen van formulieren en dergelijke. Bernhoven vindt aandacht voor laaggeletterdheid belangrijk. Een patiënt heeft er alle belang bij dat hij of zij begrijpt wat er rondom behandeling en gezondheid allemaal gebeurt. Want iemand die laaggeletterd is loopt een gezondheidsrisico doordat niet alle informatie begrepen wordt.

 

In het ziekenhuis wordt vanaf vandaag een protocol van kracht dat medewerkers wijst op hoe zij aandacht kunnen schenken aan laaggeletterdheid en hoe zij mensen kunnen doorverwijzen naar een taalpunt in de buurt. Stichting Lezen & Schrijven gaat workshops organiseren voor de medewerkers van Bernhoven. In verhalen voor de eigen media besteedt Bernhoven aandacht aan het thema. Ook probeert het ziekenhuis folders zoveel mogelijk in eenvoudig Nederlands te schrijven en streeft het ziekenhuis ernaar de patiënteninformatie meer en meer te ondersteunen met beeldinformatie.

Bron: Bernhoven