Thijs Ettema benoemd tot hoogleraar Microbiologie

Thijs Ettema benoemd tot hoogleraar Microbiologie als opvolger van Willem de Vos

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr. Thijs Ettema benoemd tot hoogleraar Microbiologie. Hij volgt prof. Willem M. de Vos, die onlangs werd benoemd tot distinguished professor, op. De benoeming geldt per 1 januari 2019.

Cum Laude

Prof.dr.ir. T.J.G. (Thijs) Ettema (Veghel, 1977) studeerde Biologie in Wageningen en studeerde er in 2000 cum laude af. Zo ook promoveerde hij cum laude in 2005 bij Microbiologie bij prof. Willem M. de Vos en prof. John van der Oost. Hij bekleedde diverse postdoc-posities, waaronder aan Uppsala University in Zweden, waar hij gedurende de afgelopen 12 jaar een baanbrekende onderzoeksgroep opbouwde op het gebied van microbiële diversiteit en evolutie.

Moleculaire evolutie

Aan Uppsala University was Thijs Ettema universitair hoofddocent in de moleculaire evolutie. In zijn onderzoek concentreerde hij zich op het in kaart brengen van de grote verscheidenheid aan micro-organismen en hun evolutie, met speciale aandacht voor het ontstaan van complex cellulair leven. Door gebruik te maken van moderne genomicsstrategieën, zoals metagenomics en single cell genomics, heeft Thijs Ettema talloze nieuwe micro-organismen ontdekt, waaronder de zogenaamde ‘Asgard archaea’ – micro-organismen die afstammen van de voorouder waaruit ook complexe levensvormen als planten, dieren en schimmels zijn ontstaan. Hij sleepte inmiddels diverse prijzen en onderzoeksgelden in de wacht, waaronder de EMBO Young Investigator-prijs, en twee persoonlijke ERC-grants, samen goed voor ruim zes miljoen euro’s voor onderzoek.

Vanaf begin deze maand geeft prof. Ettema leiding aan vier werkgroepen binnen de leerstoelgroep Microbiologie. Willem de Vos blijft als distinguished professor verbonden aan de leerstoel, waar zijn onderzoek wordt ingebed in twee van de werkgroepen. De Vos is tevens voorzitter van de WU-brede benoemingsadviescommissie die de Rector adviseert over persoonlijk hoogleraarbenoemingen.

Nieuwe genomics technologieën

In zijn onderzoek aan de omvangrijke (ca 125 medewerkers) leerstoelgroep Microbiologie aan Wageningen University zal prof. Ettema inzetten op het integreren en uitbreiden van nieuwe genomics technologieën in het lopende onderzoek en het opzetten van een eigen onderzoeksgroep. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het opzetten van methoden om op grote schaal nieuwe, onbekende micro-organismen te kunnen groeien, met als doel deze in detail te kunnen bestuderen. Naast wetenschappelijk onderzoek zal prof. Ettema zich sterk maken om de Wageningse microbiologie hoog in het vaandel te houden, onderwijs te vernieuwen en diverse samenwerkingen uit te diepen op nationaal en internationaal niveau.

Thijs Ettema twittert over zijn werk via @Ettema_lab

Bron: Wageningen Unuversity