Veel Nederlanders bereid tot gebruik van eHealth

Nederlanders maakten in 2018 vaak gebruik van eHealth toepassingen. 22 procent van de volwassen Nederlanders vroeg afgelopen jaar online een herhaalrecept aan bij de huisarts. Ruim 10 procent maakte online een afspraak met de huisarts. Een marginaal percentage raadpleegde de huisarts tot slot via een online video verbinding. Dit meldt techblog Dutch-Tech Magazine, op basis van onderzoek van het CBS.

1 op 5 volwassenen vraagt online om herhaalrecept

Van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder, vroeg ruim 1 op de 5 afgelopen jaar online een herhaalrecept aan. Dit is zo’n 45 procent van alle ondervraagden die wisten dat het mogelijk is om via internet een herhaalrecept aan te vragen bij de huisarts. Opvallend genoeg doen 55-plussers dit procentueel vaker dan 55-minners.

Nederlanders maken vaak online afspraak met huisarts

38 procent van de Nederlanders is zich bewust van het gegeven dat ze de mogelijkheid hebben om online een afspraak met de huisarts te maken. Bijna een derde van de mensen doet dit ook, waarbij vrouwen (36 procent) dit vaker doen dan mannen (29 procent). Opvallend hierbij is wel dat mannen even vaak als vrouwen op de hoogte zijn van de gelegenheid om online een afspraak in te plannen.

Zelfzorg middels internet sterk aanwezig

85 procent van de Nederlanders zoekt wel eens informatie rondom gezondheidsklachten op internet. 14 procent kijkt zelfs altijd op internet als er sprake is van klachten. Deze vorm van informeren kan onder de noemer ‘zelfzorg’ worden geschaard, waardoor het de gezondheid kan ondersteunen, en dus ook gezien kan worden als een vorm van e-Health.

Bron: Dutch-Tech Magazine