TNO ondersteunt oproep voor betere en duurzaam goedkopere behandeling diabetes type 2

Antwoord voor effectieve leefstijlgeneeskunde ligt in duidelijke verdienmodellen

Het kabinet kan 2 miljard euro per jaar besparen op diabeteszorg. Hoogleraren en medici doen in NRC Handelsblad van donderdag 16 mei een oproep aan de bewindslieden van VWS voor een betere en meer duurzaam goedkopere behandelvorm van diabetes type 2. TNO ondersteunt deze oproep en vraagt de bewindspersonen zich in te zetten voor publiek-private samenwerking om te komen tot duidelijke verdienmodellen.

Leefstijlprogramma’s

De effectiviteit van leefstijlprogramma’s om mensen met diabetes type 2 (DM2) met minder of geen medicijnen te behandelen, is door onderzoek en in praktijk al veelvuldig aangetoond. Recente declaratiegegevens van een zorgverzekeraar laten zien dat mensen met deze vorm van diabetes die een leefstijlprogramma hebben gevolgd minder of geen kosten voor medicatie declareren. Een gezonde leefstijl als medicijn kan dus kostenbesparend werken.  

Omkeer-initiatieven

De potentiële kostenbesparing van 2 miljard euro per jaar op de diabeteszorg in Nederland door effectieve leefstijlinterventies toont zowel het financiële als medische belang van leefstijlgeneeskunde. Desondanks bereiken de omkeer-initiatieven slechts een zeer beperkt aantal mensen. Diverse factoren staan de ontwikkeling en brede toepassing van leefstijlgeneeskunde in de weg. Zicht op heldere verdienmodellen lijkt hierin een cruciale verbeterfactor.

Barrière

Peter van Dijken, managing director Healthy Living, TNO: ‘Wij zetten ons met andere kennisinstellingen, zorgprofessionals, beleidsmakers, patiënten en bedrijven in voor wetenschappelijke verkenning van leefstijlgeneeskunde en de realisatie van innovaties. De grote barrière voor veel bedrijven en investeerders is echter het ontbreken van duidelijke verdienmodellen.

DM2

In de huidige economie is duidelijk hoe verschillende partijen aan de behandeling van DM2 verdienen. Het moet echter ook helder zijn hoe partijen aan gezondheid kunnen verdienen als je de ziekte voor een groot deel omkeert. Publiek-private samenwerking kan, volgens TNO, de ontwikkeling van dergelijke verdienmodellen aanjagen.’

Beter en goedkoper

Om in Nederland met betere en goedkopere behandelvormen voor diabetes type 2 bij een groot deel van de mensen hun ziektelast te minimaliseren, en daarbij ook de groei aan zorgkosten af te remmen, is het implementeren van leefstijlgeneeskunde een kansrijke stap. Van Dijken: ‘Echter, we moeten deze stap zetten in samenwerking met het bedrijfsleven en met ambitie. Dus niet met een pilot hier en daar. Maar met grootschalige publiek-private samenwerking, waarbij het kapitaliseren van besparingen in de gehele keten via nieuwe verdienmodellen centraal staat. Hierin is een belangrijke aanjagende rol weg gelegd voor de bewindslieden van VWS’.

Verandering van leefstijl

Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl één van de belangrijkste bouwstenen is voor een meer effectieve behandeling van verschillende chronische aandoeningen, heeft TNO samen met LUMC het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) geïnitieerd. Het NILG gaat actief samenwerkingen aan met partners uit academie, zorg, overheid en bedrijfsleven, om wetenschappelijk bewijs voor leefstijlinterventies te ontwikkelen en effectieve interventies te implementeren.

Bron: TNO